Oodi_nimi.JPG

Opetuksen ja opiskelun tuen tietojärjestelmä

Oodi on yliopisto-opetusta ja - opiskelua tukeva tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on helpottaa opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan työtä kaikissa opintojen suunnitteluun, järjestämiseen ja rekisteröintiin liittyvissä vaiheissa. Se on valtakunnallinen usean yliopiston yhteistyössä kehittämä opintohallinnon tietojärjestelmä. Oodia käyttää enemmistö Suomen yliopistoista.

Oodi otettiin käyttöön Lapin yliopistossa 1.3.2005. Tällä hetkellä oodi on käytössä kaikissa tiedekunnissa ja opetusta järjestävissä yksiköissä, joissa järjestelmän aktiivisia käyttäjiä ovat pääasiassa opintoasiain virkailijat, opettajat ja opiskelijat. Oodi sisältää kaksi erilaista käyttöliittymää: virkailijoiden käyttämän WinOodi ja pääasiassa opettajien ja opiskelijoiden käyttämä WebOodi

WebOodissa opiskelija voi tarkastella omia henkilötietojaan ja suorituksiaan, muuttaa yhteystietojaan, ilmoittautua kursseille ja tentteihin, tilata suoritusotteen, tehdä hopsin, antaa palautetta kursseista sekä ilmoittautua yliopistoon ja maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Oodissa on käytössä yksi opiskelijanumero. Kaikki opintosuoritukset, myös avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat samassa järjestelmässä ja tulostuvat samalle suoritusotteelle.  

Uudet opiskelijat saavat käyttöön WebOodin, kun ovat ilmoittautuneet yliopistoon ja saaneet käyttäjätunnuksen yliopiston tietoverkkoon.

Rekisteriselosteet