Tutkinnon suorittamisaika

Yliopisto-opiskelijoiden opintoaikoihin tuli 1.8.2005 rajoituksia (yliopistolaki 556/2005 ). Opintoikojen rajoituksia sovelletaan ensimmäistä kertaa lukuvuonna 2005-2006 opintonsa aloittaviin. Uudistuksen tavoitteena on lyhentää yliopistotutkintojen suorittamisaikoja.

Tutkintojen suorittamisajat

Sekä alempaan että ylempään yliopistotutkintoon opiskelemaan hyväksytyllä opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään 7 vuodessa (tavoiteaika 5v+2v). Pelkästään ylempään tutkintoon hyväksytyllä opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto 4 vuodessa (tavoiteaika 2v+2v). Pelkästään alempaan tutkintoon hyväksytyllä opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään 4 vuodessa (tavoiteaika 3v+1v).

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta tai äityiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi.

Opiskelijan katsotaan aloittavan opinnot yliopistossa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa.

Yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun.