Anu Kaskinen

  • Kotoisin Turusta
  • Valmistui oikeustieteen kandidaatiksi 1999
  • Varatuomarin arvo 2000
  • Auskultointi 1999–2000 Iitin käräjäoikeudessa
  • Avustavana lakimiehenä ja asianajajana asianajotoimisto Merilampi Oy:ssä 2000–2008
  • Lakimiehenä Fondia Oy:ssä vuodesta 2008 lähtien


Oikeustieteiden tiedekunnasta valmistunut Anu Kaskinen työskentelee lakimiehenä ja tiimiesimiehenä Fondian Helsingintoimistossa. Kaskisen työpäivä sisältää yritysten juridisten asiakirjojen laadintaa, kommentointia ja selvitystöitä useimmiten yhtiöoikeuden, pörssiyhtiöiden hallinnon tai työoikeuden parista. Työpäivä vierähtää tietokoneen ääressä, puhelimessa, asiakastapaamisissa tai kokouksissa.

Perinteisesti asianajoala on toiminut yksittäisten toimeksiantojen perusteella ja juristiin on otettu  yhteyttä, kun jotain ikävää on jo tapahtunut. Fondian tapa toimia poikkeaa tästä.

– Lakiosasto-palvelumme perustuu siihen, että hoidamme kaikki asiakasyrityksemme päivittäiset lakiasiat kiinteällä hinnalla. Lisäksi palvelemme asiakkaitamme yritysjärjestelyissä. Olemme myös kehittäneet sähköisiä työkaluja lakiasioiden hoitamiseen, mikä on ollut toimialallamme aivan uutta, Kaskinen toteaa.

Anu Kaskisen mukaan yhä useammat yritykset ymmärtävät hyvin hoidettujen lakiasioiden merkityksen yritysten menestykselle ja sen, että lakiasiat ovat läsnä yritysten toiminnassa joka päivä, tavalla tai toisella.

– Pyrimme jatkuvaan yhteistyöhön asiakasyritysten kanssa. Ennakkosuunnittelu ja hyvät sopimukset auttavat ehkäisemään ongelmien syntymistä. Yritykset, joilla ei ole riittävästi resursseja palkata omia lakimiehiä, ulkoistavat lakiasiansa. Esimerkiksi Fondia toimii jo lähes sadan yrityksen lakiosastona.

– Yritykset ovat kokeneet lakiasioiden ulkoistamisen yhdelle toimijalle hyväksi tavaksi huolehtia lakiasioistaan. Kun sama tiimi hoitaa jatkuvasti yrityksen lakiasioita, oppivat juristit tuntemaan yrityksen liiketoiminnan ja toimialan ja pystyvät sitä kautta tarjoamaan yritykselle ennakoivaa lakipalvelua, jonka avulla yritysten riskien hallinta paranee.

Lakipalveluja uudella tyylillä Fondialla on myös verkossa maksuton VirtuaaliLakimies-palvelu asiakkaille. Juristien laatima ja ylläpitämä maksuton lakitietopankki tarjoaa vastauksia yritysten jokapäiväisessä toiminnassa kohtaamiin lakikysymyksiin.

– Kuka tahansa voi rekisteröityä palveluun ja etsiä sieltä selkokielisiä vastauksia. Anu Kaskisen mukaan Fondia haluaa olla juridiikan alan paras työpaikka, jossa pidetään työntekijöistä hyvää huolta. Esimerkiksi työn ja vapaa-ajan on oltava tasapainossa.

– Työntekijöidemme ohella haluamme pitää huolta myös muista ihmisistä ja ympäristöstä. Käymme  esimerkiksi pari kertaa vuodessa Helsingin toimistomme voimin ulkoiluttamassa vanhuksia. Lisäksi olemme käyneet porukalla luovuttamassa verta, osallistuneet hyväntekeväisyyskeräyksiin ja  kannustamme työntekijöitämme joukkoliikenteen käyttöön.

KIDE-lehti 1/2013