Janne Kerkelä

OTK Janne Kerkelä on toiminut Petäjäveden nimismiespiirin nimismiehenä 1995–1996, sisäasiainministeriön poliisiosaston ylitarkastajana 1997–2000, lainsäädäntöneuvoksena vuosina 2000–2001, ylitarkastajana vuosina 2001–2003 sekä turvallisuusalan valvontayksikön päällikkönä vuodesta 2002. Valtioneuvosto nimitti 14. huhtikuuta 2005 Janne Kerkelän sisäasiainministeriön hallintojohtajan virkaan 1.6.2005 lukien.

1. Kemijärveltä kotoisin oleva Janne Kerkelä (s.1969) opiskeli oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistossa 1990–1993. Vuosikurssin oppilaat ovat menestyneet työurallaan varsin hyvin. Janne Kerkelä, mistä tämä johtuu?
 

Omaan työuraani on vaikuttanut se, että olen nuorena valmistumisen johdosta ehtinyt olla juristina työelämässä jo lähes 12 vuotta. Tämän lisäksi olen aina ollut valmis muuttamaan kiinnostavia haasteita seuraten uusille, joskus täysin vieraillekin paikkakunnille. Juridisen ammatillisen osaamisen lisäksi esimiestehtävissä korostuvat keskeisesti myös sosiaaliset ja viestinnälliset taidot, joita voitaisiin lakimieskoulutuksessa harjoitella ja kehittää selkeästi nykyistä enemmän. Etenkin nuorena valmistuvat lakimiehet joutuvat valitettavan usein harjoittelemaan edellä mainittuja asioita kantapään kautta.

 

2. Onko Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opetuksen sisällössä jotakin erityistä, joka on auttanut sinua uralla eteenpäin?
 

Yli kymmenen vuotta sitten oikeustieteiden tiedekunta oli tietynlainen uranuurtaja

oikeusinformatiikan sekä ylipäätänsä sähköisen tiedonhallinnan alalla. Istuimme tuolloin varsin paljon ATK-luokassa tehden aiheeseen liittyviä pakollisia tiedonhakuharjoituksia, joiden kautta saaduista taidoista on jälkikäteen arvioituna ollut suuri hyöty käytännön työelämässä.


3. Onko käsityksesi juristin työstä muuttunut vuosien varrella?

 
Etenkin esimiestehtävissä menestyminen edellyttää tiukan ammatillisen asiaosaamisen rinnalle henkilöstö-, talousasioiden sekä toimintojen laaja-alaista kehittämisen osaamista. Lisäksi esimiestehtävissä korostuvat sosiaaliset ja viestinnälliset taidot. Juristin laaja-alainen tutkinto on sinänsä hyvä pohjakoulutus. Juteltuani muutama vuosi sitten Rovaniemeltä valmistuneen työpaikkani juristin kanssa tulimme siihen lopputulokseen, että koulutus voisi keskittyä entistä enemmän työelämässä tarvittaviin valmiuksiin, koska lakimiehet siirtyvät varsin usein urakehityksen myötä vaativiin esimiestehtäviin. Vinkkinä esitän vapaaehtoisen johtamiseen liittyvän opetuskokonaisuuden sisällyttämistä opetussuunnitelmaan.
 

4. Valitsit käytännön juristin työn yliopistouran sijasta. Onko väitöskirjan  tekeminen käynyt mielessä opintojen jälkeen?

 
Rehellisesti sanoen käytännön työelämä on vienyt minut niin tiiviisti mukanaan, ettei väitöskirjan tekeminen ole ollut mielessä. Sen sijaan olen omalta osaltani pyrkinyt kehittämään ihmisten johtamiseen ja toimintojen kehittämiseen liittyvää osaamista. Myös työantajani on nähnyt näiden taitojen kehittämisen tärkeäksi.


5. Siirryit kesäkuun alussa 2005 sisäasiainministeriön hallintojohtajaksi. Mitä odotat uudelta työltäsi?

 
Vaikka olen työskennellyt sisäasiainhallinnossa jo lähes kymmenen vuotta, niin odotan tietenkin uusia tehtäviä ja niiden asettamia haasteita mielenkiinnolla. Haasteita tuo myös se, että tehtävän toimenkuva on laajentunut merkittävästi huhtikuun alusta lukien. Kansliapäällikön alaisuudessa toimivan sisäasiainministeriön hallintoyksikön tehtäviin kuuluvat perinteisten henkilöstö- ja yleishallintotehtävien ohella myös säädösvalmistelun kehittämiseen ja oikeudelliseen tukeen sekä koko sisäasianhallinnon tietohallintoon liittyvät tehtävät. Pienenä yksityiskohtana en voi olla mainitsematta sitä, että Suomen lippua koskevat asiat kuuluvat myös toimenkuvaani.


6. Olet kotoisin Kemijärveltä. Mitä Lappi merkitsee sinulle tänään?

 
Lappi on tietenkin kotimaakuntani ja siten aina läheinen minulle. Vanhempani asuvat edelleen Kemijärvellä, joten käymme tervehtimässä heitä useita kertoja vuodessa. Viimeksi kävimme Lapissa perheeni kanssa pääsiäisenä. Vierailut yliopiston kahvilaan ovat tosin vähentyneet viime vuosina, kun kurssimme vihoviimeisimmätkin opiskelijat ovat jo valmistuneet. Toisaalta kurssikaverini Tuulikki Mikkola ja Tuomas Pöysti toimivat opettajina oikeustieteiden tiedekunnassa.

Kide 4/2005
Teksti: Olli Tiuraniemi

kerkela_janne_web.jpg