Marjaana Kinnunen

  • kotoisin Posiolta, josta hän muutti lukioon Rovaniemelle 1970-luvun alkupuolella
  • valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 1986 ja oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta vuonna 1994
  • on ollut eduskunnan kanslian henkilöstöpäällikkö vuodesta 2001 lähtien. Kansliassa työskentelee noin 500 virkamiestä ja 200 kansanedustajan avustajaa.
  • aloitti Lapin korkeakoulun kirjastossa kesätyöntekijänä 1981, vakituiseen virkaan hänet valittiin vuonna 1984
  • siirtyi vuonna 1996 eduskunnan kirjastoon johtavaksi tietoasiantuntijaksi aihealueena oikeudellinen tieto
  • varatuomarin arvo vuonna 1996
  • Kirjastonhoitajat ja informaatikot ry:n johtokunnan jäsen vuodesta 1987, puheenjohtaja 1997–2001. Tieteentekijöiden liiton hallituksen varajäsen tai jäsen 1994–2001.

 

1. Miksi valitsit Lapin yliopiston?

 
Olen kotoisin Posiolta, muuttanut lukioikäisenä Rovaniemelle, josta lähdin opiskelemaan Tampereelle 1978. Vuonna 1984 muutin takaisin Rovaniemelle ja töihin Lapin korkeakoulun kirjastoon. Kirjastossa työskennellessä syntyi kiinnostus oikeudelliseen tietoon ja opiskelu Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa tuntui luontevalta valinnalta. Valintaan vaikutti myös kehityksensä alku vaiheessa ollut oikeusinformatiikka, jonka ”isän”, professori Ahti E. Saarenpään vaikutus uraani ja opintoihini on ollut merkittävä.

 

2. Miten opinnot ja työelämä ovat kohdanneet urallasi?

 
Olin töissä Lapin yliopiston kirjastossa noin 12 vuotta, opetin yliopistossa erityisesti oikeustieteen opiskelijoille tiedonhallintaa ja opiskelin oikeustiedettä. Oikeustieteen opinnot aloittaessani olin työskennellyt kirjastoissa jo muutaman vuoden ja oikeudellinen tieto oli tullut päällisin puolin tutuksi. Vasta opintojen aloittaminen oikeustieteiden tiedekunnassa toi kuitenkin työhön kaipaamaani syvyyttä.

 

Opiskelu tuki työtä kirjastossa oikeudellisen tiedon parissa ja työssä kirjastossa opin paljon sellaista oikeudellisesta tiedosta mitä en olisi oppinut ”tavallisena” opiskelijana. Onnistunut opintojen ja työelämän yhteys säilyi eduskunnan kirjastossa, jossa toimin oikeudellisen tiedon asiantuntijana. Vakaa käsitykseni onkin, että kirjastoissa ja muissa tiedonhallintaorganisaatioissa tarvitaan paitsi tiedonhallinnan teoreettista osaamista, myös ”hallinnoitavan” tiedon osaamista.

 

Koko kirjastourani ajan toimin aktiivisesti myös henkilöstöasioiden parissa. Harrastuksesta tuli työ vuonna 2001 kun siirryin eduskunnan kanslian henkilöstöpäälliköksi. Henkilöstöpäällikön työssä oikeustieteellinen osaaminen on ollut välttämätöntä, vaikka nykyisellään työn painopiste onkin monissa erilaisissa osaamisen ja johtamisen kehittämishankkeissa.

 

3. Oletko jatkokouluttautunut urasi aikana?

Oikeustieteen kandidaatin tutkinnon jälkeen suunnittelin vakavasti jatko-opintoja oikeusinformatiikasta. Olin mukana professori Ahti E. Saarenpään vetämässä Oikeus tietoon -tutkimushankkeessa ja väitöskirjan aihekin oli mietittynä. Perhe ja työ veivät kuitenkin Helsinkiin ja oikeudelliset jatko-opinnot jäivät. Opinhalut eivät kuitenkaan ole kokonaan kaikonneet. Reilu vuosi sitten haeskelin itselleni sopivaa opintokokonaisuutta julkisen johtamisen alueelta. Tarjonta oli runsasta ja parhaimmaksi vaihtoehdoksi nimenomaan julkisjohtamisen alueella valikoitui

Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämä julkisjohtamisen erikoistumisopintojen 20 opintoviikon opinto kokonaisuus. Opinnot alkoivat keväällä 2004 ja parhaillaan olen yhdessä kollegani kanssa työstämässä eduskunnan kanslian johtamisen kehittämiseen liittyvää hanketta.

 

4. Millaisia ajatuksia Lapin yliopisto herättää sinussa tänään?

Lapin yliopistosta on kehittynyt merkittävä moderni yliopisto, joka erottuu muista rohkeudellaan ja kyvyllään tarttua asioihin, jotka perinteisesti eivät ehkä ole olleet yliopistolle tyypillisiä. Lapin yliopistoa voi lämpimästi suositella opiskelupaikkaa tai täydennyskoulutusta etsivälle.
 
Kide 1/2005
Teksti: Olli Tiuraniemi