Mikko Elonheimo

 
  • asianajaja, varatuomari
  • valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta 1999
  • toiminut asianajajana Asianajotoimisto Fennica Oy:ssä Helsingissä vuodesta 2004  lähtien
  • aiemmin työskennellyt Asianajotoimisto Sumentola, Suominen & Itälä Oy:ssä, Turun käräjäoikeudessa ja Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa


Toimit opintojesi alussa vuonna 1995 Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistyksen Artikla ry:n puheenjohtajana ja sen jälkeen olet toiminut mm. Turun Nuorkauppakamarissa. Millaisen polun toimiminen Artiklassa avasi järjestötoimintaan?

– Yhdistyksissä mukavinta on samanhenkisten ihmisten kanssa toimiminen. Haastavinta puolestaan on saada ihmiset aktiivisesti mukaan kiireisestä työ- ja opiskelutahdista  huolimatta. Vuoteni Lapin yliopistossa ja erityisesti puheenjohtajuusvuosi Artiklassa opettivat toimimaan yhteistyössä  myös hyvin erilaisesti ajattelevien ihmisten kanssa.

– Aktiivisuus opiskelijajärjestössä muodosti hyvän pohjan laajalle tuttavapiirille. Nyt työelämässä on mukava tavata Lapin yliopiston kasvatteja, jotka ovat mitä erilaisimmissa tehtävissä ympäri Suomea.

Millaiset eväät Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta kääri asianajajan urallesi?

– Jälkeenpäin mieleeni on monesti tullut professori Ahti Saarenpään toteamus: ”Perusasiat pitää hallita, muuten on ihan turha tulla tenttiin.” Perusasioiden hallitseminen on tärkeätä myös työelämässä. Tilanteiden vaihdellessa perusasioiden päälle on etsittävä kunkin tilanteen vaatimia erityistietoja.

– Oikeustapausharjoitusten ja kirjojen lukemisen lisäksi tehdyt opintosuoritukset lisäsivät valmiuksia aktiiviseen ja omatoimiseen tiedonhakuun. Osallistuin myös osana tiedekuntamme joukkuetta kansainvälisiin oikeustapauskilpailuihin, jotka tarjosivat oppimiskokemuksen lisäksi hienon mahdollisuuden olla mukana monikansallisessa toiminnassa.

Painopistealueita asianajajan työssäsi ovat oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt ja sopimusoikeus. Mihin seikkoihin onnistuminen työssäsi perustuu?

– Menestyminen työssä perustuu kovaan työntekoon, hyvään peruskoulutukseen ja tietysti vähän onneenkin. Suuri merkitys on myös työyhteisöllä, josta löytyy keskustelukumppani  työtehtävien pulmatilanteisiin ja myös leppoisaan huulenheittoon. Minulle on tärkeää myös, että työpaikalla on mukava ilmapiiri, koska työpaikalla vietetään hyvin suuri osa valveillaoloajasta.

Harrastat mm. purjelentoa. Mikä siinä viehättää?

– Purjelento tuli harrastuksekseni ikään kuin verenperintönä, sillä isäni on toiminut aktiivisesti ilmailun parissa yli 50 vuotta. Kun toiset saivat 15-vuotiaina mopon, niin minä menin purjelentokurssille. Purjelennossa hienointa on lentäminen nousevien ilmavirtausten varassa ilman konevoimaa. Taivaalla on tilaa ja sieltä näkee kesäistä luontoa parhaimmillaan. Kesät ovat tunnetusti kovin lyhyitä, joten aikaa tälle harrastukselle on viime aikoina jäänyt valitettavan vähän.

Kide-lehti 5/2006
Teksti: Olli Tiuraniemi

mikko_elonheimo.jpg