Tommi Hallikainen

 
  • kotoisin Oulusta
  • aloitti oikeustieteen opinnot Lapin yliopistossa 1995
  • valmistui oikeustieteen kandidaatiksi 2000
  • valmistumisensa jälkeen auskultoi Rovaniemen käräjäoikeudessa
  • työskennellyt Rovaniemen verotoimistossa toimistopäällikkönä
  • Kelan Rovaniemen toimiston johtajana vuodesta 2003 lähtien


Mikä sai sinut kiinnostumaan juuri oikeustieteen opinnoista?

– Ala kiinnosti minua jo peruskoulun loppuvaiheessa, mutta lopullinen päätös syntyi vasta lukio-opintojen aikana. Lukio tarjosi yleissivistyksen lisäksi hyvää aikaa miettiä, mitä haluaisi ”isona” tehdä. Lopullisen sysäyksen ja varmuuden oikeustieteiden opiskelusta sain lukiossa historian opettajaltani, joka oli koulutukseltaan myös juristi. Hän pystyi antamaan tulevista opinnoista realistisen kuvan ja kannustikin pyrkimään oikikseen. Päätös osoittautui oikeaksi, eikä sitä ole tarvinnut katua.

Valitsit opiskelupaikaksi Lapin yliopiston. Oliko se sattuman sanelemaa vai pitkän harkinnan tulosta?

– Lapin yliopisto ei ollut ainoa vaihtoehto, mutta oululaisena Helsingin ja Turun yliopisto tuntuivat hieman vieraammilta. Olin lukion jälkeen vuoden verran töissä ja keväällä aloin toden teolla valmistautua pääsykokeisiin. Eri yliopistoihin oli muistaakseni hieman erilaiset pääsykoevaatimukset, joten päätös piti tehdä viimeistään silloin, kun aloitin pänttäämisen. Lapin yliopisto ja Rovaniemi voittivat kisan sen hetkisten mielikuvien ja tietysti pohjoissuomalaisuuden vuoksi.

Vastasivatko oikeustieteen opinnot odotuksiasi?

– Opiskeltavien asioiden laajuus ja moninaisuus yllättivät, kuten varmasti käy monelle opintonsa aloittavalle. Tosin tiesin jo ennalta, että opintojen eteneminen vaatii oma-aloitteisuutta, asioiden hyvää organisointia ja priorisointia. Kun vielä tapasin Lapin yliopistossa oikeustieteitä kovaa vauhtia opiskelevan naisen, josta sittemmin tuli aviopuolisoni, opinnot etenivät loppuun asti suunnitelmien mukaan. Välillä kävimme opiskelijavaihdossa Espanjassa, mikä oli todella hieno ja avartava kokemus. Suosittelenkin vaihtoon lähtemistä kaikille, sillä siihen käytetyt kuukaudet eivät koskaan ole hukkaan heitettyä aikaa.

Olet toiminut neljä vuotta Kelan Rovaniemen toimiston johtajana. Miten näet tänään Lapin yliopiston merkityksen, kun ajatellaan maamme oikeustieteen opetusta ja yleisemmin maakuntaa?

– On hieno asia, että myös Lapissa annetaan laadukasta oikeustieteen opetusta etelän tiedekuntien lisäksi. Olen varma siitä, että Lapin yliopistosta valmistuu hieman erilaisia juristeja kuin muista yliopistoista. Muuten samanlaisia, mutta varustettuna ripauksella lappilaista ajattelua ja elämänasennetta.  Lapin yliopisto on vahva osa maakunnan identiteettiä ja antaa oman leimansa koko Lapille ja erityisesti Rovaniemelle. Lappilaiset muistavat, että yliopistoa ei saatu tänne täysin ilman vaikeuksia, mikä on varmasti omiaan tuomaan yliopistolle lisää arvostusta lappilaisten mielissä. Oma yliopisto on asia, mistä pidetään kiinni.

Miksi halusit jäädä valmistumisesi jälkeen Rovaniemelle?


– Valmistumisen jälkeen täytyi olla valmis lähtemään periaatteessa mihin tahansa työn perässä, koska valmistuimme vaimoni kanssa lähes samanaikaisesti ja molempien työllistyminen oli huolenaiheena. Ensisijaisesti halusimme jäädä Rovaniemelle, koska viihdyimme täällä erinomaisesti. Kun oma paikka löytyi Rovaniemen työmarkkinoilta, siinä vaiheessa ei ollut enää mitään tarvetta lähteä täältä muualle.

Kysytään kuitenkin – mitä sinulle pitäisi tarjota, jotta muuttaisit pois Lapista?

– Ammatillista kunnianhimoa toki pitää olla, mutta etelään muuttaminen ei ole pelkästään materiaalinen kysymys. Lapissa ja Rovaniemellä on lapsiperheellä hyvä asua ja elää. Työn ja perhe-elämän yhdistäminen on täällä mielestäni helpompaa kuin esimerkiksi etelän suurissa keskuksissa, joissa siirtyminen paikasta toiseen vie enemmän aikaa ja eläminen on kalliimpaa kuin pohjoisessa. Uusi kotimme valmistuu kevään kuluessa, esikoisemme aloittaa peruskoulun ensi syksynä ja meillä molemmilla mielenkiintoiset ja haastavat työt, joten ainakaan lähitulevaisuudessa emme edes mieti Lapista lähtemistä. 

Kide-lehti 1/2007

hallikainen_tommi.jpg