Tommi Veteläinen

 
Aloitit oikeustieteen opinnot Lapin yliopistossa 1985. Minkä vuoksi valitsit juuri oikeustieteet ja Lapin yliopiston?

– Kuuluin lukiossa kohtalaisen tiiviiseen kaveriporukkaan, jonka piirissä pohdittiin jatko-opintoja. Eräs porukasta pyrki ja pääsi opiskelemaan oikeustieteelliseen heti lukion jälkeen jo ennen asepalvelusta. Kyseinen kaveri mainosti tutkinnon avaamia mahdollisuuksia. Armeijan jälkeen päätin pyrkiä opiskelemaan Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekuntaan. En muista, että päätökseeni olisi liittynyt mitään suunnitelmia tutkinnon jälkeisestä urasta tai ammatista. Lähinnä minua kiinnosti tutkinnon monikäyttöisyys.

Olet toiminut valmistumisesi jälkeen (1992) lakimiehen tehtävissä Oulussa, Helsingissä ja Lahdessa. Millaisia tehtäviä olet hoitanut?

– Heti tuomioistuinharjoittelun jälkeen pääsin töihin Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oy:öön lakimieheksi. Samoissa tehtävissä työskentelin myös Helsingissä. Lahdessa työskentelin Soneralla edelleen lakimiehen tehtävissä. Lapin lääninhallituksen oikeushallintopäällikkönä olen toiminut vuodesta 2004 lukien.

Hakeuduit etelän kaupungeista kohti pohjoista. Etelän lumen vähyyskö sinut pohjoiseen houkutteli?

– Sillä oli yllättävän suuri merkitys. Varsinkin Helsingissä vietetyt pari vuotta osoittivat, että olen pohjoisen ihminen. Lahti tosin oli oikein mukava kaupunki. Rovaniemellä oli suuri merkitys, kun tein päätöstä ylipäätään hakea nykyistä virkaani. Vaimoni on Rovaniemeltä ja itse olen kotoisin Oulusta, joten paluu tuttuun ympäristöön oli helppoa ja houkuttelevaa.

Aloitit Lapin lääninhallituksen oikeushallintopäällikkönä 2004. Mitä oikeushallintopäällikkö tekee?

– Lapin lääninhallituksessa oikeushallintopäällikkö toimii oikeushallinto-, kilpailu- ja  kuluttajaosaston osastopäällikkönä. Toimenkuva on erittäin monipuolinen. Päätoimena ovat ulosoton hallintotehtävät, koulutuksen järjestäminen, ulosoton piiritarkastukset, kanteluratkaisut ym. Tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa ulosottotoimen hallinnosta. Ulosoton hallintoa ollaan parhaillaan uudistamassa mm. siten, että lääninhallitukselle nykyisin kuuluvat tehtävät siirretään perustettavaan hallintovirastoon.

–  Edelleen tehtäviini kuuluvat Lapissa aina ajankohtaiset poroasiat. Lääninhallitus valvoo poronhoitolain noudattamista. Valvonta kohdistuu erityisesti suurimpiin sallittuihin porolukuihin. Valvontaa toteutetaan myös erilaisilla kanteluratkaisuilla.

– Kilpailuasioissa työhöni kuuluvat mm. kilpailurajoituksia koskevat selvitykset, joita tehdään yhteistyössä Kilpailuviraston kanssa. Kuluttaja-asioista esimerkkinä voisin mainita erilaiset hintavertailut, joita suoritetaan yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa. Koko toimenkuvaa on tässä mahdotonta avata, edellä on esitetty muutamia esimerkkejä.

Miten haluaisit pitää yhteyttä kotiyliopistoosi ja miten haluaisit, että sinuun pidettäisiin yhteyttä?

– Seuraan yliopiston tapahtumia lähinnä lehtien kautta. Itselleni yliopisto ei niinkään merkitse paikkaa tai opinahjoa vaan ihmisiä. Opiskeluaikoina tutustuin ihmisiin, joista sain elinikäisiä ystäviä ja joihin pidän edelleen säännöllisesti yhteyttä. Tätä kirjoittaessani mietiskelin, mihin opiskelukaverit ovat sijoittuneet ja huomasin, että tutkinto tosiaan mahdollistaa monenlaisiin tehtäviin, ei pelkästään perinteisiin lakimiesammatteihin.

Kide-lehti 3/2007
Teksti: Olli Tiuraniemi