Mikä ihmeen infografiikka?

Hannu Antero Kyyriäinen

  • Kotoisin Kauhavalta
  • Valmistui taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta 2005 pääaineenaan graafinen suunnittelu
  • Visuaalisten ilmeiden, markkinoinnin, esitteiden ja kuvitusten suunnittelua
  • Informaatiografiikan ja kuvitusten suunnittelua Sanomalehti Kalevassa ja Aamulehdessä 2003–2010
  • Graafikkona Suomen Kuvalehdessä 2013–
  • Lisäksi tekee grafiikkaa Tekniikan Maailmalle
  • Kyyriäinen on saanut töistään useita kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja.

 

Median käyttämä kieli on murroksessa: media pyrkii visualisoimaan viestit selkeiksi ja yksinkertaisiksi, ja toisaalta lukijat haluavat saada tiedon helposti ja nopeasti omaksuttavassa muodossa. Tiedon visualisointia kutsutaan infografiikaksi, joka valtaa alaa mediassa. Infografiikkaa suunnitteleva graafinen suunnittelija on tämän työn keskiössä.

– Infografiikan arvostus on selvästi kasvamassa. Nykyään se koetaan jo tekstin ohella tasavertaiseksi tavaksi tehdä journalismia. Myös datajournalismin merkitys on kasvamassa, sanoo Suomen Kuvalehden graafinen suunnittelija Hannu Kyyriäinen.

Kyyriäisen mukaan infografiikalla on mahdollista avata asioita, joihin muut keinot eivät riitä tai ne ovat liian työläitä ja vaativat liikaa tilaa.

– Infografiikka on parhaimmillaan erittäin monipuolista ja haastavaa, koska siinä joutuu tekemään luovia journalistisia valintoja ja päätöksiä. Työssä on lupa esittää asiat selkeästi ja oivaltavasti faktoihin nojaten uudella ja jopa taiteellisella tavalla. Työssä yhdistyvät journalismi ja tutkimus, ja ne molemmat ovat kiehtoneet minua aina, Kyyriäinen pohtii.

Kyyriäisen mukaan aihe täytyy ymmärtää riittävän hyvin ja syvällisesti, jotta sen voi visualisoida selkeäksi, ja helposti omaksuttavaan muotoon. Työ on eräänlaista tasapainoilua selkeyden ja näyttävyyden välillä. Myös yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa on haastavaa.

– Usein joutuu pohtimaan, miten saada erilaisten ihmisten osaaminen puristettua parhaalla mahdollisella tavalla tekeillä olevaa työhön.

Infograafikko tekee yhteistyötä monen toimituksen jäsenen kanssa. Toimittaja kirjoittaa tekstin, jonka toimitussihteeri editoi. Infograafikko lisää tekstiin visuaalisuuden siten, että teksti ja visuaalisuus täydentävät toisiansa.

– Yhteistyöllä artikkelista muodostuu kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa.

Ehkä tunnetuin Kyyriäisen tekemistä töistä on kuntatoimittaja Eeva-Liisa Hynysen tietojen pohjalta laaditut salaiset kuntakartat.

– Kartat olivat sinänsä hyvin tavallisia, mutta niiden sisältö teki niistä uutisen. Suomen Kuvalehden verkkosivujen suosituin infografiikka on ollut viime aikoina Kyyriäisen kuvittama pakastepizzan ainesosien avaaminen.

Kyyriäinen uskoo vakaasti siihen, että lähes kaikki tieto voidaan myös visualisoida. Keinoja tiedon visualisoimisessa on lukemattomia: pylväät, pinta-alat, taulukot, kartat, tilastot,  valokuvat, piirrokset, mallinnokset, värit, muodot ja mitat.

– Tieteen agendalla selkeys ja faktat ovat etusijalla. Aikakauslehdissä visualisointien tulee lisäksi olla näyttäviä. Niiden tulee koukuttaa lukija perehtymään aiheeseen, Kyyriäinen pohtii.

 

Kide 2/2013 OT