Lauri Lumme

  • Kotoisin Limingasta
  • Taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta, pääaineena teollinen muotoilu 2002
  • Aloitti uransa CCC:n tytäaryhtiössä Cybeliuksessa 3D-designerina
  • Siirtyi Polar Electroon 2002

 

Kempeleläinen Polar Electro on johtavia sykemittareiden valmistajia maailmassa. Yrityksen palveluksessa on toista tuhatta ihmistä, ja sillä on toimintaa 80 eri maassa. Kymmenkunta vuotta sitten yritykseen löysi tiensä myös Lapin yliopistosta valmistunut taiteen maisteri Lauri Lumme.

Lauri työskenteli aluksi kokeneempien muotoilijoiden apuna, teki 3D-mallintamista sekä väri- ja graafista suunnittelua. Työnkuva on pysynyt vuosien varrella melko samanlaisena teollisen muotoilijan perustyöna. Toki työhön kuuluu nykyään entistä laajempia kokonaisuuksia ja yhteistyötä suunnittelutiimin kanssa. Laurin mukaan sykemittarin ulkoasun suunnittelussa täytyy ottaa huomioon muun muassa yrityksen tavoitteet ja visiot, käyttäjäryhmät ja niiden mahdolliset erityispiirteet, yleiset trendit ja kilpailutilanne, hinta, mittariin tuleva tekniikka, mittarin koko ja tuotantomenetelmät.

– Tuotteesta täytyy tehdä kuluttajan näkökulmasta haluttava. Lisaksi sen valmistamisen on oltava yritykselle taloudellisesti kannattavaa, Lauri kiteyttää.

Polar seuraa tarkoin uusien tuotteiden kehitystyössä asiakkaiden kulutusta ja siinä tapahtuvia muutoksia. Kuluttajien mielipiteiden seuraamiseksi yrityksellä on käytössään lukuisia erityyppisiä palveluita, analyyseja ja mittareita. Yksi iso kysymys myös Polarilla on koko tuotantoketjun ympäristöasioista huolehtiminen. Kuluttajien tietoisuus ympäristöasioista on lisääntynyt ja toisaalta yrityksissä on ryhdytty hyodyntämään ekoajatteluun perustuvaa positiivista mielikuvaa.

– Muotoilijana voin vaikuttaa hieman materiaalien valintaan ja siihen, että tuotteesta tehdään mahdollisimman laadukas. Laadukas tuote palvelee kuluttajaa mahdollisimman pitkään ja on jo sinänsä ekoteko. Lisaksi huolehdimme tietysti kierrätyksestä ja siitä tiedottamisesta.

Valmistumisensa jälkeen Lauri on vieraillut kotiyliopistossaan muutamia kertoja opettajana tai asiantuntijan roolissa.

– Opintojen fokus näyttää jonkin verran muuttuneen. Noin kymmenen vuotta sitten tehtiin paljon 3D-mallinnusta ja keskityttiin tuotesuunnitteluun, nyt esiin on noussut palvelumuotoilu, jolla pyritään hahmottamaan entistä suurempia kokonaisuuksia.

Omissa opinnoissaan Lauri jäi kaipaamaan kontakteja potentiaalisiin tuleviin työantajiin. Lisaksi hän painottaa, että vierailevia luennoitsijoita ja yrityksiä kannattaisi hyödyntää opetuksessa mahdollisimman paljon.

– Nykyajan globaalissa maailmassa kannattaa tuuppia opiskelijoita aktiivisesti vaihto-opintoihin hakemaan kokemuksia muista oppilaitoksista ja kulttuureita. Yksi parhaista asioista opiskeluaikanani oli vaihtovuosi Oslossa.

Lauri kuuntelee omaa kehoaan sykemittarin avulla jo työnsä puolesta, mutta lisäksi hän käyttää mittaria lenkeillä, työmatkapyoräilyssä ja talvella hiihdossa.

– Käytän sykemittaria varsinkin silloin, kun olen ilmoittautunut jollekin maratonille, jota varten täytyy treenata ihan tosissaan.


Kide-lehti 3/2012 Olli Tiuraniemi

Alumni_3_2012_Lumme.jpg
Kuva: Markus Ilmonen