Sini Mattila

1. Olet kotoisin Valkeakoskelta. Opiskelit Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa 1998–2004. Vaatetussuunnittelusta suoritit kandidaatin tutkinnon, taiteen maisterin tutkinnon puolestaan multimedian maisteriohjelmassa, jonka painopistealueet olivat multimediatuotanto ja -suunnittelu. Aineyhdistelmäsi on varsin monitieteinen. Mitä hyötyä näet siitä olevan urallesi?
 

Aineyhdistelmäni hyödyn koin heti valmistuttuani. Oli selvästi helpompi hakea töitä, kun minulla oli monentyyppisiä painotusmahdollisuuksia hakiessani erityyppisiin yrityksiin. Myös erottautumisen muista vaatetussuunnittelijoista koin helpommaksi aineyhdistelmäni avulla. Nyt toimiessani yksityisyrittäjänä pystyn itse suunnittelemaan ja tuottamaan mahdollisenoman mallistoni markkinointimateriaaleja, mikä on myös suuri etu.
 

 

2. Suuntauduit jo opintojesi aikana yritysmaailmaan tekemällä gradusi vaatetusalan yritykselle. Mitä tutkit gradussasi ja mitä piti sisällään gradusi taiteellinen osio?

 
Gradussani etsin vastauksia siihen, mitä merkityksiä IVANAhelsingin asiakas liittää yrityksen retrotuotteisiin. Yrityksen vaatteiden mielikuvat nousivat erilaisista aikaulottuvuuksista. Tärkeänä mielikuvien herättäjänä oli ajankohtaisuus ja näkyvyys, jonka yritys on onnistunut luomaan.

Toisaalta historiallisuus, josta osa vaatteen ja yrityksen mielikuvasta koostuu, toimi vaatteiden personallistamisen apuna. Ystäväpiirin vaikutus erilaisten mielikuvien syntymiseen tuli selville verratessa yksilöja parihaastatteluja. Taiteellinen osuus, CAMPGROUNDvideo, toimi esimerkkinä yrityksen ideologiasta sekä yhtenä näkökulmana 1970-lukuun. IVANAhelsinki hyödyntää videota osana markkinointiviestintäänsä. ideota on käytetty mm. muotinäytöksissä ja sen löytää myös heidän Internetsivuiltaan.

 

 
3. Pääsit heti valmistumisesi jälkeen töihin vaatetusalan yritykseen suunnittelemaan yrityksen visuaalista ilmettä. Mikä oli syynä siihen, että ovet työelämään avautuivat heti valmistumisesi jälkeen?

 
Yritys kiinnostui vaatetus- ja multimediaosaamisen yhdistelmästäni. He pitivät myös tärkeänä sitä, että olin jo toteuttanut yhdistelmääni käytännössä eli olin tehnyt lopputyöni vaatetusalan yritykselle.

 

 
4. Mitä teit yrityksessä ja tuntuiko siltä, että pystyit hyödyntämään opintojasi täydellä teholla?

 
Toimin osana vaatetussuunnittelijoiden tiimiä sekä suunnittelin ja toteutin erilaisia markkinoinnin materiaaleja, mm. liikkeissä käytettäviä julisteita ja messuosastoilla näytettäviä videoita.

Vaikka opiskeluyhdistelmäni oli monipuolinen ja ehkä juuri siitä syystä ei yksittäisiin asioihin päässyt aina täysillä paneutumaan. Työelämässä jo ensimmäisen puolen vuoden aikana tuli paljon uutta  ja koenkin, että työn kautta kehittyminen on aina ensisijaisen tärkeää.

 

 
5. Olet perustanut oman yrityksen ja työskentelet nyt sen kautta, miksi?

 
Omalla toiminimellä työskenteleminen antaa vapaat kädet toimia monissa erilaisissa projekteissa ja siten antaa vielä enemmän tilaa omien rajojen etsimiselle. Tällä tavoin koen voivani kehittyä mahdollisimman paljon. Ehkä jokaisen vaatesuunnittelijan unelma on tehdä jossain vaiheessa myös ikiomaa mallistoa, niin myös minun. Oman yrityksen kautta toimiminen vapauttaa minut myös mahdollisesti tähän. Myös se, että nyt voin toimia Helsingissä enkä muutenkaan ole kiinni yhteen paikkaan, on tuntunut minulle luontevalle.

 
Kide-lehti 6/2005
Teksti: Olli Tiuraniemi