Johanna Koivumaa

  • perusti ohjelmapalveluita tuottavan Ylläs Adventures -yrityksen 20-vuotiaana 2001
  • aloitti opinnot Lapin yliopistossa 2001
  • valmistui matkailun maisteriksi 2008
  • pyöritti opintojensa ohessa yritystään avomiehensä kanssa
  • palkkasi yritykseensä kaksi uutta ympärivuotista työntekijää 2011
  • sesonkiaikana yritys työllistää 6–10 opasta


Paljasjalkanen ylläsjärveläinen Johanna Koivumaa on juurilhan, ko saapi olla lähelä luontoa.

– Ympärilä pittää olla avaruutta ja tillaa hengittää, muuten minua alkaa ahistamhan, Johanna sannoo tiukasti hoon

päältä. Murre onki Johannale osa identiteettiä ja se merkittee hälle tosi paljon. Hän pruukaaki käyttää murretta myös työshän luonto-ophaana.

– Murre on turisteile ja mulle rikhaus, joka erottaa meän yrityksen muista. Monet turistit eivät ehkä ymmärrä puoliakhan siittä mitä puhun, mutta siittä huolimatta hymy on kaikkien huulila. Murre tuo tiettyä rentoutta ja aitoutta koko touhhun.

Myös lappilaisuus on Johannale tosi tärkeä asia, koska hän on syntyny ja asunu koko ikänsä Lapissa. Mitä vanhemmaksi hän tullee sitä tärkeämmäksi lappilainen identiteetti hälle muuttuu.

– Lappi on mulle koti, työ ja harrastus, hän kitteyttää. Johanna opiskeli Lapin yliopistossa Rovaniemelä matkailua ja kertoo jännittänheensä aina kovasti Rovaniemele tuloa, koska Rovaniemi tuntu niin kauhean isolta paikalta.

– Puheopettajaki sano mulle, että hengitä sie Johanna välissä. Olin ihan jäykkänä ko yritin puhua kirjakieltä.

Yritykseshän Johanna lähtee liikhele lappilaisesta kulttuurista. Punasena lankana on paikallisuus, perinne ja tarinat.

– Met emmä halua tarjota turisteile pelkästhään luontoa, vaan kaikkia muutaki, mitä lappilaishen kulttuuhrin ja elämäntaphan liittyy. Tietenki meilä on perussafarit, kelkat, hiihto, porotilat, koiravaljakot, savusaunat, retkiluistelut ja niin eespäin. Meän tarjoamien palvelujen rajoina on taivas ja asiakhan rahat.

Ulkomaalaisile ei kannata Johannan mukhan puhua kovin tarkhan ainakhan aluksi. Kannattaa lähteä varovasti liikheele ja lisätä Lapin lissää sitä mukkaa ko tarina etenee. Mutta tuppisuuna ei passaa olla. Toishaalta Johanna sannoo, että kukhan ei ole vielä sanonu, että piä suus kiini. Myös Ylläsjärven kylälä on suuri merkitys Johannan firmale.

– Harrastan kylätoimintaa ja haluaisin tuua vielä enemmän kyllää esile matkailussa. Turisteile on hyvä, että on keskuksia, mutta kylät pittää säilyttää kylinä. Toishaalta on turvallista kattoa illala ko turistin auton perävalot häipyvät hiihtokeskuksheen ja saa itte jäähä kylän rauhhaan.

Johanna haluaa korostaa myös kansallispuiston suurta merkitystä matkailun imagolle. Sitä voitais hänen mielesthän hyödyntää vieläki enemmän.

– Varsinki ulkomaalaiset arvostavat kovasti kansallispuisto- statusta. Son heile tärkeä, mutta mithän reservaattia siittä ei saa tehä. Kyllä sitä pittää voia käyttää kestävälä tavala myös turistien palvelhun.

Johanna valmistu maisteriksi Lapin yliopistosta, mutta naurahtaa, että yrittäjänä hän ei saanu palkankorotusta. Mutta ei se koulutus hukhan menny, hän lissää.

– Sillon ko mie opiskelin niin olthin vielä niin kauhean teoreettisia ja irti käytännöistä. Toishaalta muistan esimerkiksi liikunta- ja luontomatkailun kurssin, jossa oli uuven lavun aukasemisen tuntua.

– Met katothan kovasti ethenpäin ja otethan kohtuullisia riskejä. Met olema avomiehen kansa vasta palkanhet kaksi uutta ympärivuotista työntekijää, joista toinen on Lapin yliopistosta valmistunu matkailun maisteri. Nythän sitä häätyy vielä yrittää ko intoa ja paloa vielä riittää, Johanna pohtii.

 

Kide-lehti 3_2011

 

Alumni_3_2011_Koivumaa.jpg