Marja Perälä


Rovaniemeltä kotoisin oleva Marja Perälä ajatteli jättää opinnot vuodeksi valkolakin jälkeen, mutta syysiltojen pimetessä hän perui päätöksensä ja hakeutui pikaisesti Kemijärven kauppaoppilaitoksen julkishallinnon linjalle. Kemijärvellä hän päätti hakeutua Lapin yliopistoon perehtyäkseen syvemmin yhteiskunnallisiin aineisiin ja julkishallintoon.

– Hallintotieteen opinnot ovat antaneet minulle merkittävän teoreettisen tietopohjan sekä hyvät valmiudet hankkia ja koota tietoa eri lähteistä toiminnan suunnittelua, kehittämistä, päätöksentekoa ja johtamista varten. Opiskelin hallintotieteen lisäksi sivuaineina julkisoikeutta, psykologiaa ja sosiaalipolitiikkaa. Aineyhdistelmä on antanut minulle upeat lähtökohdat ja valmiudet kehittyä ja kehittää omaa osaamistani työhallinnon eri tehtävissä, Marja Perälä sanoo.

Perälä kokee työhallinnon työsaran erittäin monipuoliseksi, mielenkiintoiseksi ja haasteelliseksi.

– Työvoimatoimiston palveluilla ja toimenpiteillä on suuri merkitys alueellisesti, paikallisesti ja erityisesti yksittäisten työnhakijoiden elämässä. Työn tulosten näkyminen ja mitattavuus antavat tunteen siitä, että työn avulla voi olla mukana luomassa myönteistä Rovaniemen ja Lapin tulevaisuutta. Esimerkiksi Rovaniemen työvoimatoimistossa alkaneista työttömyyksistä lähes 80 % päättyy ennen kolmen kuukauden yhtäjaksoista työttömyyttä ja valtaosa työttöminä olleista työllistyy avoimille työmarkkinoille.

Perälä aloitti uransa työhallinnossa 1990-luvun alussa. Vuosien mittaan toiminnan painopisteissä on tapahtunut muutoksia.

– Lamavuosien aikana teimme työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi, nousukauden aikana osaamisen kehittämiseksi ja tällä hetkellä olemme palanneet takaisin alkuperäisen perustehtävän äärellä eli keskeinen tehtävämme on välittää työtä ja työvoimaa. Viime vuosina tapahtunut aktiivinen työvoima- ja sosiaalipolitiikan korostuminen näkyvät monina lainsäädännöllisinä ja toiminnallisina muutoksina työvoimatoimistojen arjessa.

Perälän mukaan muutokset ovat johtaneet yhteistyön lisääntymiseen erityisesti kuntien kanssa. Esimerkiksi laki  maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisesta sekä kuntouttavasta työtoiminnasta ovat tuoneet uusia velvoitteita, mutta myös mahdollisuuksia eri viranomaisten yhteistyön tiivistämiselle ja kehittämiselle.

– Lisäksi koen merkittäväksi työvoiman palvelukeskusten perustamisen yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen ja Kelan kanssa.

Perälän mukaan keskeistä on saada työt ja tekijät kohtamaan toisensa, jotta työttömyysjaksot lyhenisivät ja avoimet työpaikat täyttyisivät mahdollisimman nopeasti.

– Tulevaisuudessa työvoiman saatavuus vaikeutuu tilanteessa, jossa suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja samanaikaisesti työmarkkinoille tulevien henkilöiden määrä supistuu. Nyt tulisikin ryhtyä toimenpiteisiin, joilla olisi vaikutusta erityisesti pitkään työttömänä olleiden työmarkkinavalmiuksiin siten, että heidän paluunsa työmarkkinoille olisi mahdollista.

Perälä otti Rovaniemen työvoimatoimiston johtajan tehtävät vastaan vuoden 2008 alussa.

– Rovaniemen työvoimatoimiston henkilökunta on motivoitunutta ja erittäin ammattitaitoista. He osaavat käyttää toimenpiteitä ja palveluita työvoimatoimiston perustehtävän mukaisesti.

Ennen Rovaniemelle siirtymistään Perälä oli runsaat pari vuotta Vantaalla kehittämässä esimiestyössä tarvittavaa osaamistaan ja hankkimassa uusia kokemuksia erilaisesta työmarkkina-alueesta.

– En missään vaiheessa edes muuttanut pääkaupunkiseudulle henkisesti, vaan olin siellä vain kylässä ja odotin joka päivä hetkeä, jolloin voin palata sinne, mihin kuulun. Olen sisimmässäni aito lappilainen, joka tarvitsee elääkseen neljä vuodenaikaa ja näihin vuodenaikoihin läheisesti liittyviä harrastuksia. Lappi on hieno paikka elää ja lappilaisuus on minulle tärkeä voimavara, Perälä sanoo.

Kide-lehti 1/2008
Teksti: Olli Tiuraniemi

Marja_Perala.jpg