Satu Luiro


Matkailukoorninaattori Satu Luiro on kotoisin Ranualta, Simojärven Pohjasperän kylästä. Lapin yliopistoon hän tuli opiskelemaan matkailua 1995.

– Matkailussa minua kiehtoi alan monitieteisyys ja monipuolisuus. Matkailussa yhdistyvät mm. kielet, kulttuuri, talous, sosiologia ja markkinointi, Satu Luiro luettelee.

 Luiro valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi 2001. Pro gradu -tutkielmansa hän teki yhdessä Ari Virtasen kanssa, joka valmistelee parhaillaan kulutuskäyttäytymistä käsittelevää väitöskirjaansa Montrealissa.

Luirolla on tyypillinen pätkätyöläisen työhistoria. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli aluksi FinFun Groupin Itä-Lapin toimistossa Kemijärvellä, jossa oli kaksi työntekijää. Työnkuva pienessä toimistossa oli varsin monipuolinen.

– Tarjosimme matkatoimisto- ja matkailu infopalveluita, kokosimme Itä-Lapin katta van majoituksen keskusvaraamon, välitimme mökkimajoitusta, markkinoimme aluetta sekä kehitimme alueen matkailupalveluja yhteistyössä alueen yrittäjien ja kaupungin kanssa.

Seuraavaksi Luiro pääsi töihin Lapin ylipiston työelämä-ja rekrytointipalveluihin yritysasiamieheksi.

– Rekryssä työtehtäviini kuului mm. yhteydenpito työnantajiin, rekryn palveluista tiedottaminen sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen. Jonkin verran tein myös opiskelijaohjausta ja koulutuksia.

Yliopistolta Luiro siirtyi Vapaaehtoistyönkeskus Neuvokkaan toiminnanjohtajan vuorotteluvapaan sijaiseksi. Neuvokkaasta hän siirtyi Lapin liittoon matkailukoordinaattoriksi.

– Kuluneen vuoden aikana tärkein työtehtäväni on ollut Lapin matkailustrategian päivittäminen vuoteen 2010. Lappilaiset saavat olla ylpeitä siitä, että Lapissa on saatu aikaiseksi koko maakunnan kattava matkailustrategia, jossa on sovittu yhteiset päälinjat matkailun kehittämiselle seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Strategiaa voidaan pitää yrittäjien, kuntien, alueorganisaatioiden, alueviranomaisten sekä muiden matkailutoimijoiden tiiviin yhteistyön ja vuoropuhelun työvoittona.

Luiron mukaan Lapin matkailulla on edessään loistava tulevaisuus, jos ja kun vastaamme kehityksen haasteisiin. Tärkeimpinä haasteina hän näkee Lapin saavutettavuuden kehittämisen, erityisesti lentoliikenteen osalta, matkailumarkkinoinnin tehostamisen sekä sähköisen liiketoiminnan kehittämisen.

– Meidän täytyy huolehtia Lapin riittävästä näkyvyydestä kansainvälisillä markkinoilla. Emme voi tuudittautua siihen, että pelkkä Lapin eksotiikka riittää houkuttelemaan matkailijoita Lappiin. Lisäksi tarvitaan järeitä markkinointitoimenpiteitä ja vahvaa brändin rakentamista.

Luiro pitää luontoa Lapin matkailun tärkeimpänä resurssina.

– Lapista tullaan hakemaan paitsi vilskettä ja vilinää, myös rauhaa, hiljaisuutta, avaraa ja puhdasta luontokokemusta. Tärkeä haaste on myös, miten kiivastahtinen kehitys ja kasvu sovitetaan yhteen kestävän kehityksen arvojen kanssa. Tässä asiassa strategiatyöllä on suuri merkitys.

Kide-lehti 5/2007
Teksti: Olli Tiuraniemi

Satu_Luiro.jpg