alumni_etusivu.jpg

Lapin yliopisto – akateemisen osaamisen kanssakulkija

Toivotamme jokaisen yliopistossamme opiskelleen ja työskennellen lämpimästi tervetulleeksi Lapin yliopiston alumnitoimintaan. Haluamme pysyä alumnien rinnalla ja akateemisen osaamisen kanssakulkijana tutkinnon suorittamisen jälkeenkin. Tahdomme rakentaa siltaa peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen välille ja onnistuaksemme pidämme ensiarvoisena alumnien hankkimaa kokemusta työelämästä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Alumnitoiminnan lähtökohtana ovat alumnien ja yliopiston tarpeiden huomioiminen, opiskelijalähtöisyys, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja sidosryhmäyhteistyö. Alumnitoiminnan avulla alumni voi pitää yhteyttä opiskeluajan tärkeisiin henkilöihin, opiskelutovereihin ja opettajiin sekä yliopistoomme. Tavoitteemme on vastata yhteiskunnan lisääntyviin osaamistarpeisiin uusia asiantuntijapolvia kouluttaessamme.


Alumnitoiminnan tehtävänä on

  • alumnien ja yliopiston yhteistyön vahvistaminen
  • tarjota keskustelukanava ja mahdollisuus uusiin verkostoihin
  • välittää tietoa yliopiston tapahtumista, seminaareista ja konferensseista sekä oman tiedekunnan toiminnasta ja tapahtumista
  • vahvistaa elinikäistä akateemista oppimista tarjoten täydennys-, erikoistumis- ja jatkokoulutusta
  • tarjota alumneille mahdollisuus vaikuttaa ja antaa tuki yliopiston toimintojen kehittämiseen
  • tarjota alumneille harjoittelijoiden ja opinnäytetyön tekijöiden rekrytointiväylä
  • tarjota mahdollisuus osallistua mentorointiin ja tiedekuntien laatusiltatapahtumiin.
     

Tervetuloa mukaan Lapin yliopiston alumnitoimintaan – 
Rakkaudesta Lapin yliopistoon!

facebook.com/ulapland

twitter.jpg twitter.com/ulapland

youtube.jpg youtube.com/ulapland