Luovia hankkeita Lapissa ja ulkomailla

Taiteiden tiedekunta toteuttaa vuosittain taiteeseen liittyviä kehittämishankkeita pohjoisilla alueilla sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Monitieteisissä luovissa hankkeissa on mukana eri koulutusohjelmien opiskelijoita, tiedekunnan henkilökuntaa sekä paikallisia asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita. Osa projekteista ja niihin liittyvistä työpajoista toteutetaan ulkomailla, ja osassa on mukana kansainvälisten yhteistyöyliopistojen opiskelijoita.