Magenta


Magenta-hanke 2011-2013 on Lapin taiteilijaseuran, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden ja Taiteiden tiedekunnan sekä Lapin taidetoimikunnan yhteistyöhanke, joka on saanut rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastolta ja ELY-keskukselta. Hankkeen omarahoitusosuuden rahoittajia Lapin taiteilijaseuran lisäksi ovat yhteistyökunnat, alueen yritykset, Lapin yliopisto ja Lapin taidetoimikunta. Magenta-hankkeen hallinnoija on Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut. Hanke työllistää managerin Lapin taiteilijaseuraan ja projektipäällikön Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluihin.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta toteuttaa Magenta-hankkeen kehittämis- ja seurantatutkimusta. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on vahvaa osaamista taiteen soveltavasta käytöstä taiteen ja matkailun sekä taiteen ja hyvinvoinnin rajapinnoilta. Kuvataidekasvatuksen koulutusalalla on erityisosaamista myös aikuiskasvatuksesta ja taiteilijoiden koulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kuvataidekasvatuksen koulutusala toteuttaa vuosittain koulutusohjelman opintoihin nivoutuen useita alan projekteja, joiden lähtökohtana on yhteistyö yhteiskunnan muiden sidosryhmien kanssa. Taiteilijoiden täydennyskoulutuksen ja taiteen manageritoiminnan kehittäminen kuuluu kuvataidekasvatuksen tieteenalan tutkimusintressiin.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta tuottaa Magenta-hankkeessa kehittämiseen ja seurantaan liittyvää tutkimustietoa manageritoiminnan ja täydennyskoulutuksen kehittämisestä. Konkreettisena tuotteena syntyy raportti taiteen manageritoiminnan kehittämisestä pohjoisen sosiokulttuuriseen ympäristöön sekä raportti taiteilijoiden täydennyskoulutuksen hyvistä käytännöistä Lapissa.

Lisätietoja
Dekaani Timi Jokela, hankkeen vastuullinen johtaja Lapin yliopistossa, timo.jokela (at) ulapland.fi
Yliopistonlehtori Maria Huhmarniemi, p. 040 484 4376, maria.huhmarniemi (at) ulapland.fi