Nuorten hyvinvoinnin Ankkurit Lapissa 2008-2010

Nuorten hyvinvoinnin Ankkurit Lapissa hallinnoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankkeessa ovat toimineet myös Lapin yliopiston sosiaalityön laitos ja taiteiden tiedekunta sekä Inarin, Kemijärven, Kolarin ja Ranuan kunnat. Hanke toimii Lapin ELY-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella. Hanke alkoi vuonna 2008 ja päättyy vuoden 2010 lopussa.
Hankkeen aikana toteutettiin lappilaisten nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa ja rakentumista kartoittava selvitys sekä kehitettiin uusia innovatiivisia taiteita ja erilaisia mediaympäristöjä hyödyntäviä toimintamalleja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi nuorten parissa tehtävään työhön. Hankkeessa on kehitetty toimintatapoja ja tuotettu hyvinvointitietoa nuorten parissa tehtävään ennaltehkäisevään työhön.

Mirja Hiltusen ja Maria Huhmarniemen toimittama  Rälläkkä ja sivellin - taidetoimintaa nuorten hyvinvoinnin tueksi -julkaisu esittelee hankkeessa toteutettuja taidetyöskentelyprosesseja ja niiden hyvinvointivaikutuksia. Vuosien 2008–2010 aikana hankekunnissa toteutettiin monipuolisesti erilaisia taidetyöpajoja peruskoulun jälkeistä siirtymävaihetta elävien nuorten kanssa. Tuotoksina syntyivät mm. julkinen yhteisöveistos, kierrätysmateriaalinen seinäteos, valokuvanäyttelyitä ja tilamuutos. Työskentelyn yhteydessä edistettiin nuorten yhteisöllisyyttä, onnistumisen kokemuksia, oppimisen iloa ja vuorovaikutustaitoja. Julkaisussa käsitellään yhteisöllistä taidetoimintaa ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen kehitettyä taidetoimintamallia.

Riikka Sutisen Loistava perhe, mahtavat kaverit ja koulussa menee hyvin - lappilaisten nuorten hyvinnoinnin ankkurit -julkaisun mukaan suurin osa lappilaisista nuorista elää hyvinvointia tukevissa ympäristöissä, kokee elämänsä mielekkäänä, onnistuu todennäköisimmin peruskoulun jälkeisessä siirtymässä eikä juuri kärsi hyvinvointiin heijastuvasta oireilusta. Osalla kuitenkin on vaikeuksia, jotka haittaavat arjen sujumista ja yhteiskuntaan ankkuroitumista. Vajaa puolet nuorista kokee henkistä väkivaltaa yläkoulun aikana ja reilu kolmasosa 9-luokkalaisista tytöistä kokee viikoittain koulupäivänsä aikana hermoistuneisuutta, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja keskittymisvaikeuksia.

Lisätietoja: