Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma 2011-2013

Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelma on kaksivuotinen koulutus. Lapin yliopisto toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutushanke on Pohjoisen kulttuuri-instituutin toimintaa. Opintoja järjestetään Rovaniemellä ja Torniossa. Ohjelman rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahaston Manner-Suomen ESR-ohjelma, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin yliopisto ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.

Opiskelijahaussa etsittiin kuvataiteilijoita ja taideteollisen alan ammattilaisia. Ohjelmaan valittiin kolmetoista suomalaista ja kolme kansainvälistä opiskelijaa Hollannista, Ruotsista ja Venäjältä. Opintonsa aloittaneista neljällä oli kuvataiteilijan ja yhdellä kuvataidekasvatuksen pohjakoulutus. Muut valitut opiskelijat olivat taideteollisen alan muotoilijoita ja suunnittelijoita. Maisteriohjelman professoreina toimivat Glen Coutts, Timo Jokela, Päivi Granö ja Mirja Hiltunen.

Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelman tavoitteena oli kouluttaa taiteilijoita, jotka työllistyvät joko yrittäjinä tai hanketyöntekijöinä esimerkiksi matkailualalle, elämysteollisuuteen ja hyvinvointia tuottaviin hankkeisiin sosiaali-, terveys- ja kulttuurialalle.

Lisätietoja:

Dekaani Timi Jokela, hankkeen vastuullinen johtaja Lapin yliopistossa, timo.jokela (at) ulapland.fi
Yliopistonlehtori Maria Huhmarniemi, p. 040 484 4376, maria.huhmarniemi (at) ulapland.fi