Taide opinnoissa

Taiteiden tiedekunnan kaikissa koulutusohjelmissa opiskelijat tekevät taidetta. Osa taiteellisista produktioista harjaannuttaa taitoja, osa keskittyy ilmaisuun ja osa, kuten kandidaatin ja pro gradu -tutkielmien taiteelliset osiot, kehittää omaa koulutusalaa tutkivan otteen kautta. Myös taiteen tohtorin tutkintoon voi sisältyä taiteellinen produktio: näyttely, taideprojekti, tapahtuma, tuotekehitysprojekti tai opetusproduktio.