Taidetta ja tutkimusta

Taiteiden tiedekunnassa taidetta tehdään myös jatko-opinnoissa. Taiteen tohtorin tutkintoon kuuluva väitöstutkimus voi sisältää taiteellisen produktion, joka voi olla mm. näyttely, tuotekehitysprojekti, opetusproduktio tai tuotantokonsepti. Produktiot tuottavat uutta tutkimustietoa, uutta menetelmällistä osaamista sekä tuotteita, jotka täyttävät korkeat taiteelliset vaatimukset.

 

Tiedekunnassa on noin 60 aktiivista jatko-opiskelijaa, joista osalla tutkimukseen sisältyy taiteellinen osio. Tiedekunnasta väitelleistä tohtoreista kolmella väitöstutkimukseen on kuulunut taiteellinen produktio. Näillä sivuilla esitellään taiteellisia produktioita, joita on tehty väitöstutkimuksen osana.

Taiteen tohtorit

Mervi Autti
Kaisu Koski
Kalle Lampela
Silja Nikula
Jaakko Nousiainen
Minna Rainio
Juha Saitajoki
Eija Timonen
Ilkka Väätti

Jatko-opiskelijat

Eira Ainalinpää
Glen Coutts
Hans Gottsacker
Maria Huhmarniemi
Asthildur Jonsdottir
Tomi Knuutila
Salla-Mari Koistinen
Kuutti Lavonen
Altti Näsi
Teijo Pellinen
Bettina Schülke
Timo Jokela