Mervi Autti | Jatko-opiskelija taiteiden tiedekunnassa

Auttin neidit ikkunalla
Valokuvaajanaiset, Rovaniemi, 1920-luku

Olen jatko-opiskelijana Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa, johon suoritan tohtorin tutkinnon pääaineinani kulttuurihistoria ja naistutkimus. Taiteen tohtorin tutkintoni taiteelliset osiot ovat

  • Valokuvanäyttely Auttin neidit
    Valokuvanäyttely oli esillä 3.5.–8.9.2002. Se oli Arktikumin 10-vuotisjuhlanäyttely ja Lapin maakuntamuseon kesän päänäyttely. Tutkija ja valokuvaaja Leena Saraste arvioi lausunnossaan 22.10.2002 näyttelyn täyttävän hyvin vaatimukset tohtorin tutkinnon taiteellisesta osiosta. Näyttely, joka koostui noin 70 valokuvasta ja 1920-luvun Auttin sali -interiööristä, toimi tutkimusprosessin avauksena ja perehtymisenä aineistoon. Valokuvanäyttelyn tekemisen lähtökohtana on valokuvaajan ammattini.
  • Dokumenttielokuva Auttin neidit ikkunalla
    Olen ohjannut ja käsikirjoittanut puolen tunnin dokumenttielokuvan, joka koostuu vanhoista valokuvista sekä arkisto- ja fiktiivisistä elokuvista. Elokuvan käsikirjoittamisen pohjana on jo tekemäni mikrohistoriallinen tutkimus; käsikirjoittaminen taas on vienyt tutkimusta eteenpäin antaumuksellisen aineistoon perehtymisen kautta. Se, mikä valokuvanäyttelyä suunnitellessa alkoi, sai uutta sisällöllistä syvyyttä suhteessa sekä aineistoon että tutkimukseen.

Mervi Autti

Jatko-opiskelija taiteiden tiedekunnassa
mervi.autti(at)ulapland.fi
040 484 4103 | privatel: 2411