Markus Schröppel | Jatko-opiskelija taiteiden tiedekunnassa

Väitöstutkimukseni Rethinking the Visible (Näkyvän uudelleenarviointi) juontuu ajatuksesta löytää tie rakennetuissa ympäristöissä muiden tiedon visuaalisten ilmentymien kuin informaatiografiikan (infografiikan) avulla. Infografiikkaan perustuva viestintäjärjestelmä ei nimittäin tunnu toimivan silloin, kun sitä kipeimmin vaaditaan. Lisäksi se näyttää kaatuvan ylikuormitettaessa.

Tutkimustyöni liittyy visuaaliseen havaitsemiseen: yleisten tilojen ja rakennuksien ohjaus- ja suunnistusjärjestelmien havaintopsykologiaan. Se keskittyy käytössä olevien merkkien semanttiseen ja semioottisen funktioon sekä niiden tehokkuuteen. Lisäksi se pureutuu ihmisen tilamuistin kognitiivisen järjestyksen ja suunnistautumisen yksityiskohtiin myös evoluution näkökulmasta.

Tilaorientaation ja muistamisen mallien avulla sopeutamme navigaatiostrategiamme vallitsevaan tilanteeseen. Voiko tämän kyvyn avulla rakentaa ympäröivästä maailmasta tilakuvauksia ja tallentaa ne yksilön muistiin, jossa ne toimivat ohjausjärjestelmänä? Voimmeko käyttää päätöksenteon ja organisoinnin välineinä mielikuvitustamme ja sen yksinkertaisia navigointimekanismeja, jotka ovat säilyneet läpi evoluutiohistoriamme? Yhtenä sovelluskohteena voi olla esimerkiksi uusien palvelustrategioiden kehittäminen niillä Düsseldorfin lentokentän alueilla, jotka eivät liity ilmailuun.


Markus Schröppel

Jatko-opiskelija taiteiden tiedekunnassa
markus(at)mschroeppel.de