Minna Lappalainen & Juli Westerlund | Kuvataidekasvatus 


Aloitimme kuvataidekasvatuksen opinnot Lapin yliopistossa syksyllä 2007. Ensimmäinen suurempi yhteisprojektimme oli Kemissä kevättalvella 2011 järjestämämme yhteisötaideprojekti kaupungin ValoTila –hankkeeseen liittyen. Myöhemmin samana keväänä toteutimme yhdessä kuvataiteen sivuaineen lopputyönäyttelyn Homo Chrysallis. Yhteistyö jatkui myös seuraavana lukuvuonna työstäessämme yhteisteosta Aikansa eläneet kuvataidekasvatuksen syventävä taideproduktio –kurssin näyttelyyn. Näyttelyn yhteisenä teemana oli taiteen ja muotoilun raja.

Olemme kokeneet yhdessä työskentelyn antoisaksi. Yhdessä työskentely on mahdollistanut jatkuvan dialogin, jonka tuloksena teokset ovat saaneet uusia ulottuvuuksia.


homo_chrysallis.jpg

Homo Chrysallis –installaation yksi lähtökohdista oli ajatus kolmiulotteisesta, tilaan rakentuvasta teoksesta. Teos on eräänlainen kehitysskenaario, ja se leikittelee ajatuksella evoluution mahdollisesta suunnasta – siitä minkälaiseksi ihminen muokkautuu sopeutuessaan muuttuviin olosuhteisiin. Vaikka teoksen voi kokea ja nähdä monin eri tavoin, alkoi se tekoprosessin aikana kuvastamaan meille ihmiskehityksen huipentumaa – tai taantumaa.

aikansa_elaneet.jpg

Aikansa eläneet –installaatio on kokoelma aikamme tuotteita ja arvoja, joiden asema on muuttumassa nopean tuotekehityksen sekä uudistuvan arvomaailman myötä. Tämän päivän elämäntapa on huomenna jo historiaa. Teoksessa on säilöttynä yhteiskuntamme arkikulttuuria, jonka voi löytää tulevaisuudessa vain museokokoelmista – aikansa eläneenä.

Minna_ja_Juli_omakuva.jpg