Matti Niinimäki | Audiovisuaalinen mediakulttuuri

Taiteellinen työskentelyni ei ole rajoittunut vain yhteen alueeseen, vaan työskentelen aktiivisesti monella eri alueella graafisesta suunnittelusta performanssitaiteeseen. Pääasiassa keskityn kuitenkin video- ja mediataiteen tekemiseen.

Taustani on vahvasti musiikin ja videomateriaalin yhdistämisessä, sillä olen toiminut DJ:nä kahdeksan vuoden ajan ja olen osa Superia United VJ-kollektiivia. Yhdessä muiden Superia United -ryhmän jäsenien kanssa olen toteuttanut videoprojisointeja useissa musiikkitapahtumissa Rovaniemellä sekä ympäri Suomea. Olen myöskin tehnyt digitaalisia videolavasteita Lapin ylioppilasteatterille, ja eräs animaationi on nähtävillä Arktisen keskuksen perusnäyttelyssä. Videotaiteen puolella suurin kiinnostuksen kohteeni on tällä hetkellä videoprojisoinnin avulla toteutettava digitaalinen graffiti- ja katutaide, mistä olen tekemässä kandidaatin tutkielmaani.

Työskentelen edelleen aktiivisesti videotaiteen ja etenkin reaaliaikaisten animaatioiden parissa, mutta lähiaikoina olen pyrkinyt keskittymään fyysisiin käyttöliittymiin sekä vuorovaikutteisiin installaatioihin. Käytän töissäni usein kirpputoreilta tai roskalavoilta löytämiäni esineitä, jotka muunnan uuteen käyttöön sensoreiden ja elektroniikan avulla.

Monet mediataiteilijat ottavat itsensä aivan liian todesta. En kuulu tähän joukkoon, sillä huumori on vahvana elementtinä useimmissa töissäni. Otan työskentelyn tosissani, mutta en itseäni ja ajatuksiani.

maniinim(at)ulapland.fi
040 762 7352