Heta Pöyry | Kuvataidekasvatus

 Tekemiseni määrittyy pitkälti intuition kautta. Ajatukset, mielikuvat ja nopeasti syntyvät oivallukset inspiroivat töitäni ja toisinaan yritän välttää liikaa tietoista ajattelemista ennen työn aloittamista.

Olen työskennellyt monilla vaihtelevilla tekniikoilla, mutta viimeiset kolme vuotta olen keskittynyt pelkästään taidegrafiikkaan. Huomasin pitäväni sen vaativasta työtavasta joka ei anna oikopolkuja anteeksi, mutta jossa lopputulos ei silti ole varma. Työskentelen perinteisillä grafiikan menetelmillä ja vedostan työni traditionaalisesti mustalla. Se on myös yksi syy siihen että alunperin viehätyin grafiikasta, sillä niukka väriskaala on minulle värikkyyttä ominaisempi ilmaisun muoto. Kädenjälkeni onkin aina luottanut enemmän pelkkään viivaan.

Työskentelylleni on ollut merkittävä käännekohta se, että tutustuin muutama vuosi sitten taiteilija Helena Junttilan tuotantoon, jonka pelkistetyt ja vähäeleiset tussityöt ovat innoittaneet minua grafiikan tekijänä. Samaistun vahvasti hänen melankoliseen kuvastoonsa, mutta viime aikoina myös Outi Heiskasen grafiikka on ollut vahva inspiraationi lähde.

heta_Armo2013-pehmeäpohja_akvatinta10,8X16,7.jpg
Armo, 2013, pehmeäpohja akvatinta, 10,8X16,7
heta_Häpeä2012-pehmeäpohja_akvatinta10,5X17,1.jpg
Häpeä, 2012, pehmeäpohja akvatinta, 10,5X17,1

HetaPöyry_omakuva.jpg