Iiris Tuisku | Kuvataidekasvatus 

Opiskelen Lapin Yliopistossa kuvataidekasvatusta. Opiskelen kuvataideopettajaksi, koska olen kiinnostunut sekä työn pedagogisesta että taiteellisesta puolesta. Mielestäni jokaisen kuvataideopettajan pitäisi pystyä tekemään taiteellista työtä, sekä seurata aktiivisesti taidemaailmaa. Taiteelliseen työhön kuuluvat itseilmaisu sekä ympäröivän maailman ja kulttuurin tutkiminen taiteen teon kautta. Tämän taidon me kuvataideopettajat osaamme toivottavasti välittää oppilaillekin.

Taiteellinen työskentelyni lähtee liikkeelle luonnostelusta, johon kuuluu sekä ajatusten ylös kirjaamista että piirtämistä. Taiteeni taustalla on yleensä tutkimusmatka minua sillä hetkellä kiinnostavaan aiheeseen. Joskus tuo matka on tehty oikeasti, joskus mielikuvituksessa ja toisinaan Googlen kuvahaussa. Lähtökohtani ovat toisinaan arkisen kauniita ja toisinaan synkän syvällisiä. Lopputulos on kuitenkin usein värikäs ja kepeä, sillä haluan kuitenkin tehdä nättejä ja helposti lähestyttäviä kuvia. En tee synkistä aiheista synkkiä teoksia, vaan käsittelen aiheita ironisesti ja leikittelen niiden vakavuudella. Olen tutkinut teoksissani esimerkiksi naiseuttani ja suhdettani kuolemaan.

Tulevan kuvataideopettajuuteni takia opiskelen laajasti erilaisia tekniikoita. Eniten minua kiehtoo kuitenkin taidegrafiikka, jota olen opiskellut mahdollisimman paljon sekä Lapin Yliopistossa että vaihto-opintoina Slovakiassa. Sivuaineikseni olen valinnut audiovisuaalisen mediakulttuurin ja valokuvauksen.

iiris_lehti_p.jpg

iiris_reverse_p.jpg

iiris_henkilo_p.jpg