Atte Viljamaa | Kuvataidekasvatus

Taiteellinen työskentelyni on vahvasti alakulttuurilähtöistä. Historia erilaisessa alakulttuuritoiminnassa näkyy tee-se-itse-mentaliteetissä teoksien materiaaleissa ja jakelukanavissa. Erilaisten kollaasien tekemisen kautta suhde lähdemateriaaliin on muovautunut kierrättäväksi, jo valmista, löydettyä materiaalia muokkaamalla ja uudelleen kuvaamalla pyrin luomaan kokonaisuuksia kunnioittaen kuitenkin alkuperäismateriaalia. Erilaiset pastissit ja intertekstuaalisuus ovat nousseet pääteemoiksi muodostaen yhdessä symbolisia kuvia käsitellystä teemasta. Materiaalien koonti on eräällä tavalla alkemistinen yhdistelmä piilotettuja merkityksiä ja tietyin symbolein koodattua kieltä, joka ei välttämättä avaudu täysin kokonaisena ilman yhteyttä käytetyn kuvan sisältöön.

Olen vasta siirtynyt videokollaasien tekoon. Videomateriaalin uusiokäyttö, sen muokkaus ja yhdistely antavat jossain määrin isomman alan työstää tiettyä teemaa kuin pysähtyneen kuvan muokkaaminen. Myös liikkuvan kuvan mukana oleva ääni antaa uusia mahdollisuuksia. Erilaisten samplejen käyttö ja työstäminen yhdessä itse luodun äänimateriaalin kanssa luo teokselle kontekstin ja omanlaisen taustavireen.

Minulla on myös graafista taustaa ja olen tehnyt erilaisia logoja, julisteita, t-paitaprinttejä ja levynkansia alakulttuureissa toimiville yhtyeille ja yhdistyksille. Omissa musiikkiprojekteissa olen pyrkinyt yhdistämään musiikkia ja visuaalisuutta toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Olen mukana tekemässä kahta pienen jakelun taide-zineä Mysterium Tremendum ja Mesmerismi.

atte1.png

atte2.png

atte3.png


aviljama@ulapland.fi, 040 865 5190