Tutkielmien taidesatoa

Opiskelijat tekevät osana taiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoaan kandidaatin tutkielman ja pro gradu -tutkielman. Molemmat voivat sisältää taiteellisen osion.

Opinnäytteen taiteellinen osio voi olla mm. muotoiluprojekti, näyttely, mallisto, videoteos, multimedia, verkkojulkaisu, graafinen suunnittelutyö tai kuvajournalistinen teos, joka esitetään julkisesti.

Esimerkkejä kandidaatin ja pro gradu -tutkielmissa tehdystä taiteesta

Korinna Korsström-Magga, kuvataidekasvatus
Sanni Salo & Kai Rinkinen, teollinen muotoilu
Antti Stöckell, kuvataidekasvatus
Veera Vitikka, tekstiiliala