Korinna Korsström-Magga | Kuvataidekasvatus

Mukkavuopajan maalintu
Yhteisöllinen taidekasvatus Ivalon ympäristötaidepolun voimana

Taiteellispainotteisessa pro gradu -työssäni tarkastelen yhteisöllistä taidekasvatusta ja ympäristötaiteen toteutusta esimerkkinäni ympäristötaidepolun rakentaminen Ivalossa.

Tutkimukseni pohjana on Pohjois-Lapin matkailullinen kehittäminen -hanke, jossa muun muassa  kartoitettiin, kuinka voidaan kohentaa Ivalon, Sodankylän ja Nuorgamin viihtyisyyttä ja matkailullista vetovoimaa ympäristö- ja yhteisötaiteen keinoin. Tehtäväni hankkeessa oli laatia Ivaloon suunnitelma ympäristötaidepolulle, joka heijastaa kylän paikallista kulttuuri-identiteettiä ja jossa yhteisöllinen taidekasvatus on polun rakentamisen ja sen jatkuvan kehittämisen pohjana. Projektin aikana kokeilimme suunnitelmaa rakentamalla Ivalon kyläläisten kanssa polun ensimmäisen taideteoksen.

Projektissa korostui etenkin yhteistyö koulujen kanssa.Projektityö mahdollisti koulujen opetuksen viemisen ulos luokkahuoneesta kyläyhteisön keskelle. Ympäristötaidepolun ensimmäisen taideteoksen rakentamisen aikana huomasin yhteisöllisen taidekasvatuksen roolin yhteisöllisyyden tiivistäjänä, kulttuuri-identiteetin vahvistajana ja ympäristökasvatuksen menetelmänä.

kkorsstr(at)ulapland.fi | korinna.km(at)gmail.com
040 574 98 75