Sanni Salo & Kai Rinkinen | Teollinen muotoilu

Fysiikkaa leikkikentille -muotoiluprojekti

Fysiikkaa leikkikentille -muotoiluprojekti toteutettiin Lapin yliopistossa vuosina 2008–2009. Projektin tarkoituksena oli tuottaa peruskouluopetukseen sopivia fysiikan ilmiöiden havainnollistamisvälineitä, jotka toimisivat myös pihaleikkivälineinä koulun pihalla.

Fysiikkaa leikkikentille -hanke sai alkunsa vuonna 2008 Rovaniemen steinerkoulun fysiikan opettajan Hannu Raudaskosken aloitteesta. Raudaskoski koki työssään puutetta sopivista fysiikan ilmiöiden havainnollistamisvälineistä. Peruskouluopetuksessa fysiikan ilmiöiden havainnollistaminen koetaan yleisesti tärkeäksi osaksi opetusta rinnan teorian opetuksen kanssa. Vuonna 2008 Raudaskoski haki ja sai rahoitusta opetushallituksesta fysiikan opetuksen havainnollistamisvälineiden tuotteistamiseen tähtäävään hankkeeseen. Kun hankkeen toteutus siirtyi Lapin yliopiston teollisen muotoilun koulutusohjelman pro gradu -työksi, alkoi Fysiikkaa leikkikentille -muotoiluprojekti. Lapin yliopistosta muotoiluprojektia lähtivät toteuttamaan Sanni Salo ja Kai Rinkinen. Ohjaajana yliopiston puolesta toimi Pertti Aula. Muotoiluprojekti vietiin läpi syksyn 2008 alkuvuoden 2009 aikana.

Muotoiluprojektin lopputuloksena esiteltiin viisi tuoteideaa, joista rakennettiin pienoismallit 1:5-mittakaavassa. Konsepti-ideat pyrkivät sarjana kattamaan suuren osan peruskouluopetuksessa havainnollistettavista fysiikan ilmiöistä. Suunnittelussa kiinnitettiin paljon huomiota ideoiden pelillisyyteen leikittävyyden ohella. Pihapelit ja pelaaminen välitunneilla viehättävät myös vanhempia oppilaita. Ideoiden suuntaaminen yksinomaan leikkivälineiksi olisi ollut kiinnostavaa vain pienimmille koululaisille. Fysiikan teoriaopetus toteutetaan peruskoulun ylimmillä luokilla. Tuoteideat luovat jatkumon välituntien leikeistä ja peleistä fysiikan ilmiöiden havainnollistamiseen teoriaopetuksen rinnalle.

sasalo(at)ulapland.fi
krinkine(at)ulapland.fi