Taidetta henkilökunnalta

Taiteiden tiedekunnan henkilökuntaan kuuluu kuvataiteen eri muotojen, mediataiteen, muotoilun sekä ympäristö- ja yhteisötaiteen osaajia. Taiteelliset produktiot kattavat niin paikallisia teoksia kuin valtakunnallisia ja kansainvälisiä tuotantoja.

Seuraavilta tiedekunnan henkilökuntaan kuuluvilta on sivuilla esillä näytteitä taiteellisesta toiminnasta:

Audiovisuaalinen mediakulttuuri

Eija Timonen, mediatieteen professori
Tomi Knuutila, digitaalisen median lehtori
Jari Mikkola, multimedian päätoiminen tuntiopettaja

Graafinen suunnittelu

Silja Nikula, graafisen suunnittelun lehtori

Kuvataidekasvatus

Timo Jokela, taiteiden tiedekunnan dekaani, kuvataidekasvatuksen professori
Mirja Hiltunen, kuvaamataidon lehtori
Maria Huhmarniemi, kuvaamataidon lehtori 
Timo Haanpää, kuvataiteen päätoiminen tuntiopettaja

Taide- ja kulttuuriopinnot

Tuija Hautala-Hirvioja, taidehistorian professori
Juhani Tuominen, kuvataiteen professori
Tom Engblom, plastisen sommittelun lehtori

Tekstiili- ja vaatetusala

Marjatta Heikkilä-Rastas, muodin ja vaatetuksen professori


Näytteitä Lapin yliopiston muiden tiedekuntien henkilökunnan taiteellisesta toiminnasta

Kasvatustieteiden tiedekunta

Seija Ulkuniemi, kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtori