Tom Engblom | Plastisen sommittelun lehtori

 

Tom Engblom on tehnyt kahdenkymmenen vuoden ajan teoksia asetelman perinteellä. Perinne on lähtöisin antiikin kreikasta, jossa asetelmasta käytettiin ilmaisua Rhopografia tarkoittaen pienten asioiden kuvaamista.

”Se mikä minua asetelmallisuudessa kiinnostaa on esineiden symbolinen voima. Esineet ympärillämme kertovat meistä enemmän kuin me itse pystymme tilassa esittämään. Hyvänä esimerkkinä pidän olohuonetta. Kun menemme ensimmäistä kertaa vierailulle ennestään tuntemattoman ihmisen luokse, kertoo hänen ympärilleen keräämänsä esineistö hänen harrastuksistaan, kiinnostuksen kohteistaan ja asemastaan sosiaalisessa tilassa.”

Esineiden symboliarvoja yhdistelemällä saadaan aikaiseksi visuaalinen leikki, jossa asetelmaan tuodaan uusia ja arvaamattomiakin sisältöjä ja tulkinnan tasoja.

Esineissä on myös visuaalista voimaa, joka näyttäytyy plastisena jännitteenä ja volyymina itsensä ja toisten esineiden suhteen.

 

Tom Engblom

Plastisen sommittelun lehtori
tom.engblom(at)ulapland.fi
040 484 4363 | privatel 2362