Mirja Hiltunen | Kuvaamataidon lehtori

Taiteellisessa toiminnassani olen ohjannut lukuisia pohjoiseen ympäristöön kiinnittyviä taidetapahtumia ja projekteja sekä rakentanut näyttelyitä. Kiinnostukseni on keskittynyt etenkin Suomen Lapissa toteutettuihin taidekasvatushankkeisiin, joissa on etsitty pohjoisten kylien ja nykytaiteen välistä vuorovaikutusta sekä keinoja toteuttaa yhteisöllistä taidekasvatusta.

 

Taidetoiminnan avulla voidaan nostaa esiin ympäristöjen ja yhteisöjen erityispiirteitä ja vahvuuksia sekä kehittää niitä aktiivisesti. Yhteisöllisen taidetoiminnan lähtökohtana ovat paikkakunnan sosiokulttuurinen ympäristö ja sen traditiot. Tehdessään yhdessä taidetta lapset ja ikäihmiset, taiteilijat ja taiteen harrastajat, eri kulttuuritaustoista lähtöisin olevat ihmiset sekä eri alojen, kuten sosiaali- ja terveysalan, koulutoimen ja matkailun ammattilaiset voivat kohdata, jakaa osaamistaan sekä tuoda esille itselleen ja ympäristölleen merkityksellisiä asioita. Yhteisöt voivat myös huomata unohduksiin tai syrjään jääneitä asiantiloja tai ryhmiä.


Mirja Hiltunen

Kuvaamataidon lehtori
mirja.hiltunen(at)ulapland.fi
040 484 4373 | privatel 2356

Liitetiedostot