Timo Jokela | Taiteiden tiedekunnan dekaani, kuvataidekasvatuksen professori

Tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan intressit

Kuvataidekasvatuksen tieteenalan kansainvälisestä näkökulmasta:

  • Ympäristö- ja yhteisösidonnainen taidekasvatus
  • Ympäristötaide, paikkasidonnainen taide ja ympäristöestetiikka yhteisöjen voimaannuttamisessa ja identiteettityössä
  • Projektiperusteisen taidetoiminnan ja taidekasvatuksen kehittäminen: taide ja toimintatutkimus

Pohjoisen taiteen ja aluekehitystyön näkökulmasta:

  • Talvitaide, lumi- ja jäärakentaminen
  • Lapin, pohjoisen ja arktisen alueen visuaaliset representaatiot

Olen syntynyt ja asunut suurimman osan elämääni Pohjois-Suomessa. Pohjoisella elämänpiirillä ja maisemalla on ollut voimakas vaikutus toimiini. Maisema ja luonto ovat läsnä myös kansainvälisessä taidetoiminnassani. Juuri siksi olen ympäristötaiteilija.

Taitelijana ja taidekasvattajana olen prosessien luoja ja alkuunpanija. Jotta ymmärtäisin taiteeni kautta syntyviä prosesseja ja niiden vaikutuksia olen myös tutkija. Pyrin siihen, että taide ja tutkimus, vaikuttaminen ja ymmärtäminen kietoutuvat toiminnassani yhteen ja muodostavat saumattoman kokonaisuuden. On tärkeää ymmärtää, miten taide syntyy, mikä on taiteen synnyttämisen prosessi. Mutta vielä tärkeämpää on ymmärtää sitä, miten taide vaikuttaa ja miten taiteen positiivista vaikutusta voidaan tukea. Siksi olen toimintatutkija.

Toiminnalla pitää olla päämääränsä. Minun päämääräni muotoutuivat 1970-luvun loppuvuosina. Tuolloin elinkeinojen murroksessa ei Pohjois-Suomesta viety enää vain puuta ja luonnonvaroja vaan muuttoliikkeen muodossa myös ihmisiä. Ikäisteni pohjoisten ihmisten itsetunto oli matalalla. Oman tapani toimia löysin yhdistämällä kohtaamani kansainvälisen nykytaiteen ja kiinnostukseni maisemaa ja kulttuureiden luontosuhteeseen. Olin onnekas enkä menettänyt omaa pohjoista identiteettiäni. Siksi työskentelen Lapin yliopistossa ja haluan edelleen kehittää taidetta, joka on ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää. Uskon, että näin taidekasvatuksella on ihmisiä ja yhteisöjä voimaannuttavaa vaikutusta kaikkialla maailmassa.


Timo Jokela

Taiteiden tiedekunnan dekaani,
Kuvataidekasvatuksen professori
timo.jokela(at)ulapland.fi
040 739 6034 | privatel 2371