Mari Mäkiranta |yliopistonlehtori

a_mari_Rakel.jpg

a_mari_Rosa.jpg

Nuorten elinympäristöt ja valokuvataide

Väitöksen jälkeiseen tutkimukseeni liittyvät muistelutyön ja valokuvauksen työpajat, joissa eri Euroopan maista tulevat nuoret pohtivat elinympäristöihinsä liittyviä merkityksiä valokuvataiteen avulla. Tutkimukseni ensimmäisen työpajan “Memory-work and photography” toteutin yhteistyössä Islannin taideakatemian ja yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylän kanssa. Työpajaan osallistuvien taiteilijoiden kanssa kokosimme työpajan teokset Traces/Places -näyttelyksi vuonna 2010. Näyttelyssä vanhat valokuvat ja paikkoihin liitetyt muistot saivat rinnalleen uusia, nykyhetkestä käsin kumpuavia merkityksiä. Teoksissa käsiteltiin muun muassa muutosta ja siirtymiä: kokemuksia siitä, kun perheet muuttivat 1960- ja 1970-luvuilla Reykjavíkista Tanskaan ja Britanniaan. Omat valokuvateokseni käsittelivät lapsuuden aikaisen ystävyyssuhteen katoamista ja lapsuuden hetkiin liittyvää nostalgiaa, kun muutto suuntautui Oulusta Rovaniemelle. Tutkimukseeni liittyvä toinen työpaja kulki nimellä “Cultural sustainability and photography”, ja siihen osallistui nuoria Pohjoismaista ja Baltiasta. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina työpajassa olivat apulaisprofessori Asta Jonsdóttir, yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä, taideopiskelija Emilia Haukka sekä Cirrus-verkosto. Työpajan aikana tuotetut taideteokset olivat nähtävissä Sincerely Mine -näyttelyssä Rovaniemen Muotoiluhuoneella 2012. Näyttelyssä pohdimme, millaisia arvoja, asenteita ja kulttuuriperimää haluamme siirtää eteenpäin tuleville sukupolville.

Tällä hetkellä työskentelen 16 eri Euroopan maista tulevan nuoren kanssa, jotka valokuvaavat kuukauden ajan omia elinympäristöjään – paikkoja, joissa viettävät aikaansa, koteja joissa asuvat, ihmisiä joita kohtaavat. Kolmannen produktion tarkoitus on valottaa niitä “Mahdollisia maailmoja”, joissa nuoret rakentavat tulevaisuuttaan ja miettivät, millaisia edellytyksiä oma elinympäristö heille tarjoaa. Projektin nimi viittaa paitsi konkreettisiin kuviin, myös mahdollisten maailmojen filosofiseen käsitteeseen: näyttelyssä nuorten valokuvataide esittää niin fiktiivisiä kuin reaalimaailmoja, näyttää reaalimaailman uudella tavoin, ja leikittelee todellisten ja kuvitteellisten maailmojen suhteilla. ”Mahdolliset maailmat” valokuvateoksista piirtyvät esiin alueellinen eriarvoisuus, mutta myös paikkoihin ja valokuviin liitetyt voimauttavat merkitykset – metsäretket, urbaani maisema, betonilähiöt. Projektin keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Jan Kochanowski University, Institute of Fine Arts ja Warsaw Fine Art Academy, Faculty of Design.

Oma roolini on osallistua nuorten rinnalla valokuvien ja muistojen tuottamiseen, kehittää taiteen ja tutkimuksen tekemisen metodologiaa, ja pyrkiä antamaan ääni tutkimukseeni osallistuville. Työskentelyni keskiössä ovat kysymykset siitä, miten valokuvataiteen avulla tulkitaan yhteiskunnallisia muutoksia, kulttuurista monimuotoisuutta ja sukupuolistuneita käytänteitä, joita kohtaamme arjessamme. 

a_Mari1_www-sivut.jpg
mari.makiranta@ulapland.fi
+358 400 840579