Silja Nikula | Graafisen suunnittelun lehtori

Matkailijana eläydyn paikan henkeen ja kerron kokemuksistani kuvilla. Paikkakokemus muuntuu siitä kerrottaessa. Mukaan tulee mielikuvituksellisia aineksia, ja kokemukset niveltyvät osaksi elämätarinaani. Ilmaisumenetelmänä käytän puupiirtämistä. Pelkistän kuvaa valitsemalla mukaan vain kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä elementtejä. Paljon merkityksiä tiivistyy myös symboleissa, ja usein metafora kerronnan keinona ilmaisee keskeisen ajatuksen.

Näkökulmani on käyttökuvan tekijän. Työprosessin aikana pohdin kuvan kieltä, sen mahdollisuuksia ja rajoja viestinnässä. Graafiselle suunnittelijalle kuva on keskeinen työkalu merkitysten luomisessa. Väitöskirjani taiteellinen osio koostuu puupiirroksista, jotka esittelin näyttelyinä vuosina 2009¬-2011. Matkakohteina olivat Praha ja Lofootit, lisäksi muutamia muita paikkoja. Uusimpia töitä esittelen kotisivuillani.

Näyttelystä Turskana tuulessa – Lofooteilla 2010

Samaa tietä takaisin.jpg   Söi lohikäärmeen verta ja sai kyvyn ymmärtää lintujen liverrystä.jpg
Samaa tietä takaisin                                                                 Söi lohikäärmeen verta ja sai kyvyn ymmärtää lintujen liverrystä
priima sek.jpg  tuulta nopeammin.jpg
Priima – Sekunda – Afrikka                                                    Tuulta nopeammin  
circulation.jpg
Circulation

Kuvajaisten kintereillä 2011

viiden päivän....jpg    onko tämä....jpg
Viiden päivän suoritus (Kroatiassa 2010)                              Onko tämä se slow life? (Kroatiassa 2010)

       kahlitkaa....jpg                      kultaiset kupolit.jpg
       Kahlitkaa vapautuneet (Pietarissa 2010)              Kultaiset kupolit (Pietarissa 2010)

olosjoki.jpg
Vesi on liian korkealla (Olosjoella 2010)


Silja Nikula
Graafisen suunnittelun lehtori
silja.nikula(at)ulapland.fi
040 484 4395 | privatel 3314