Eija Timonen | Mediatieteen professori

Pitkän aikaa elämässäni kuvittelin taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen elävän omaa elämäänsä. Ikään kuin jollakin aivolohkon alueella olisin toiminut lastenkirjailijana ja käsikirjoittajana ja jollakin toisella aivolohkon siivulla olisin osallistunut rationaalisesti ja analyyttisesti maailman menon tarkkailuun. Vähitellen kuitenkin huomasin, että nämä kaksi osa-aluetta olivat syvästi kietoutuneita toisiinsa. Ilman tutkimusta en voinut tehdä fiktiota. Tutkimuksen avulla sain myös selvitettyä taiteellisessa toiminnassani syntyneitä kysymyksiä ja ongelmia. Lopullisesti tutkimus ja taiteellinen toiminta löivät kättä väitöskirjassani.

Uskon, että ihmisten toimintaa motivoi intohimo tai innostus jotakin asiaa kohtaan. Ainakin itselläni tällainen innostus toimii kärpäspaperin tavoin. Tarkkailen tiedostamattakin maailmaa kulloisenkin kiinnostuksen kohteeni näkökulmasta, tartun asioihin ja ihmisiin, jotka näyttävät kulkevan kanssani samaan virtaan. Näin näennäisesti toisistaan kaukana olevat ilmiöt liittyvät yhteen, josta parhaimmillaan aikanaan syntyy uusi kudelma – esimerkiksi lastenkirja, tutkimus tai hanke.

Taiteellisen toiminnan alueet:

  • lastenkirjallisuus, erityisesti kansanperinteestä voimansa ammentavien satujen ja tarinoiden kirjoittaminen lapsille ja nuorille (lastenkirjat, tv-ohjelmat, cd-romit)
  • eri mediamuotoihin liittyvät kerrontatavat

Eija Timonen

Mediatieteen professori
eija.timonen(at)ulapland.fi
040 728 6525 | privatel 3341