Pohjoisuus ja kansainvälisyys rinta rinnan

Yliopiston taiteellisessa toiminnassa kansainvälinen näkökulma sekä pohjoinen ulottuvuus ja kulttuuriperintö lyövät kättä.

Taiteellinen toiminta pyrkii olemaan ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää sekä kiinteässä yhteydessä pohjoisiin ympäristöihin ja yhteisöihin. Sen vuoksi taidetta tehdään ja kehitetään yhdessä paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten kumppaneiden, kuten ympäristölähtöisen elämysteollisuuden, matkailun sekä pohjoisia elinolosuhteita ja koulutusta tukevien palveluiden kanssa. Erityisiä painotuksia taiteellisessa toiminnassa – samoin kuin taiteiden tiedekunnan tutkimuksessa ja opetuksessa – ovatkin pohjoisuus ja arktisuus, elämysteollisuutta ja matkailua tukevat luovat ratkaisut sekä muotoilu.

Paikallista, alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä tehdään muun muassa laajoissa kehittämishankkeissa, jotka perustuvat taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen vuorovaikutukseen. Hankkeillaan taiteiden tiedekunta on kehittänyt erityisesti yhteisöllisen taidekasvatuksen, ympäristö- ja yhteisötaiteen sekä talvitaiteen menetelmiä.