Kuvituskuva_Laatu.jpg

Laatutyö Lapin yliopistossa

Konkreettinen arjen laatutyö syntyy Lapin yliopistossa yhteisestä tavoitteellisesta toiminnasta, sitoutumisesta tavoitteiden saavuttamiseksi ja jatkuvasta toiminnan parantamisesta. Tähän tarvitaan koko yliopistoyhteisön jäsenten asiantuntemusta, vastuullisuutta ja eettistä työtä kaikissa yliopiston tehtävissä.

Laatutyön kautta viestitetään yliopiston laadusta korkeakouluyhteisöille, opiskelijoille ja opiskelupaikkaa hakeville, yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.

Lapin yliopiston laatutyön keskeisimmät kulmakivet:

  • tukea yliopiston tutkimusta, taiteellista toimintaa, opetusta ja yhteiskunnallista palvelutoimintaa.
  • olla keskeinen osa toiminnan suunnittelua, johtamista ja seurantaa.
  • tukea ja varmistaa yliopiston strategisten tavoitteiden ja vision toteutumista.
  • tuottaa kattavasti ja laaja-alaisesti toiminnan tavoitteita, prosesseja ja tuloksia kehittävää seuranta- ja arviointitietoa.
     
Lapin yliopisto auditoidaan vuonna 2015. Katso lisätietoja.
Tiedostot