Kuvituskuva_Laatu.jpg

Laatutyö Lapin yliopistossa

Lapin yliopiston laatutyö on osa normaalia toimintaa siten, että toiminnan taustalla on aina ajatus jatkuvasta kehittämisestä. Lapin yliopistossa laatukulttuuri sisältää sekä laadun kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet että yksilöllisen ja kollektiivisen sitoutumisen laadun ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Laadunhallinnan työvälineenä on laatukäsikirja, jossa kuvataan yliopiston laatutyön lähtökohdat, toiminnan periaatteet, organisaatio ja vastuut sekä toiminnan kehittäminen. Käsikirjan tarkoituksena on toimia yliopistoyhteisön jäsenten arkisen työn tukena ja kehittämisen välineenä sekä selkeyttää yliopiston yhteisiä käytänteitä ja laatutyötä. Tiedekuntien ja muiden yksiköiden laadunhallinta on kuvattu yksikön käsikirjoissa.

Yliopiston laadunhallintaan liittyvät asiakirjat ja muu aineisto on nähtävillä yliopiston intrassa, joka on yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla käytössä. Katso lisätietoja

 

Lapin yliopisto auditoidaan 24.-26.11.2015

Tiedostot
 
               

opiskelijoiden laatukäsikirja kuva.jpg

Opiskelijoiden laatukäsikirja

 
 Auditoitu.gif