Laatupolitiikka

Lapin yliopiston laatupolitiikka on yhteistä tavoitteiden mukaista toimintaa, sitoutumista ja jatkuvaa toiminnan parantamista. Yliopiston laatupolitiikan mukaisesti jokaisella yliopistoyhteisön jäsenellä – työntekijöillä ja opiskelijoilla – on oma vastuunsa laadusta ja laadun kehittämisestä.

Laadulla tarkoitetaan tarkoituksenmukaisten menettelytapojen, prosessien ja järjestelmien noudattamista, joista on näyttöä ja joilla yliopisto saavuttaa asettamansa tavoitteet.

 

  

 

     

 

suunnittele-toteuta-arvioi-kehitä 10.6..jpg