Laatutyön toimijat ja vastuut

Laadunhallinnan organisoituminen ja vastuunjako lähtevät yliopiston hallintojohtosäännössä määritellystä organisaatiosta ja vastuujaosta. Matriisissa on avattu yliopiston laadunhallinnan vastuita ja tehtäviä.

Tehtävät

Toimija

Vastuu yliopiston toiminnan keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista päättäminen

Hallitus

Yliopiston laadun kokonaisvastuu

Rehtori

Vastuu yliopiston työnantajapolitiikan laadusta

Ensimmäinen vararehtori

Vastuu perusopetuksen laadusta

Opetusvararehtori

Vastuu tutkimustoiminnan laadusta

Tiedevararehtori

Laadunhallinnan kokonaisuuden suunnittelun ja laatutyöprosessin tukeminen

Yliopiston johtoryhmä

Asiantuntijaelimenä toimiminen tutkimustoiminnan edistämisessä

Tutkimuksen kehittämistyöryhmä

Asiantuntijaelimenä toimiminen opetustoiminnan edistämisessä

Opetuksen kehittämistyöryhmä

Asiantuntijaelimenä toimiminen yhteiskunnallisen vuorovaikutustoiminnan edistämisessä

Yhteiskunnallinen vuorovaikutuksen kehittämistyöryhmä

Vastuu hallintoyksikön laadusta ja sen kehittämisestä yhteistyössä vastuualueiden ja toimintokokonaisuuksien kanssa

Hallintojohtaja

Vastuu laadunhallinnan kehittämisestä ja ylläpidosta, toiminnan kehittämisestä sekä laatuasioiden ja auditointiin liittyvien kysymysten koordinointi

Laatupäällikkö

Vastuu tiedekunnan toiminnan laadusta

Tiedekunnan dekaani

 

Vastuu tiedekunnan laatujärjestelmän tuottaman tiedon käsittelemisestä

Tiedekuntaneuvostot

Vastuu yksikön toiminnan laadusta

Yksikön johtaja

Vastuu yksikön laatujärjestelmän tuottaman tiedon käsittelemisestä

Johtokunnat

Vastuu oman opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan laadusta

Opettajat ja tutkijat

Vastuu oppimisen laadusta

Opiskelijat