Lapin yliopiston hallitus

Lapin yliopiston hallituksessa on 11 jäsentä, joista viisi tulee yliopistoyhteisön ulkopuolelta ja kuusi yliopiston sisältä. Professoreilla on hallituksessa kaksi edustajaa, tutkijoilla, opettajilla ja muulla henkilöstöllä kaksi edustajaa sekä opiskelijoilla kaksi edustajaa. Ylioppilaskunta valitsee opiskelijajäsenet vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi on 1.1.2015–31.12.2017


 

Ulkopuoliset jäsenet:
Raimo Väyrynen, emeritusprofessori, hallituksen puheenjohtaja
Miia Porkkala, hallituksen puheenjohtaja, AhoGroup Oy
Matti Hepola, kustannusjohtaja, Studio Tuumat Oy
Tarmo Jomppanen, emeritusjohtaja,  Saamelaismuseo Siida
Marja Vaarama, professori, Itä-Suomen yliopisto,  hallituksen varapuheenjohtaja

Professorit:
Professori Tuula Linna, oikeustieteiden tiedekunta
Professori Satu Miettinen, taiteiden tiedekunta

Muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilökunta:
Yliopistonlehtori Kirsti Lempiäinen, kasvatustieteiden tiedekunta
Tutkimuspalvelupäällikkö Satu Pesola, hallintoyksikkö 

Opiskelijat 2017:
Pekka Alakoski, opiskelija,  yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Johanna Teijonmaa, opiskelija, oikeustieteiden tiedekunta


Kokousaikataulu 2017

 • Ti 31.1. klo 9.30
 • Ke 21.3. klo 9.30
 • Ti 25.4. klo 9.30 (+iltakoulu 24.4. klo 18.00)
 • Ti 6.6. klo 9.30
 • Ma–ti 21.–22.8. kesäseminaari ja kokous
 • Ti 26.9. klo 9.30
 • Ti 31.10. klo 9.30 (+iltakoulu 30.10. klo 18.00)
 • To 14.12. klo 9.30


 Hallituksen tehtävät

 

(Lapin yliopiston hallintojohtosääntö 9 §) 

 1. päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
 2. päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatii tilinpäätöksen
 3. vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
 4. huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
 5. hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
 6. hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävän sopimuksen yliopiston puolesta
 7. valitsee rehtorin sekä erottaa rehtorin, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
 8. valitsee vararehtorit rehtorin esityksestä
 9. hyväksyy johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
 10. tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
 11. päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä
 12. päättää promootion järjestämisestä ja myöntää kunniatohtorin arvonimen tiedekunnan tai erillislaitoksen esityksestä
 13. myöntää yliopiston palveluksessa olevalle henkilölle oikeuden käyttää professorin arvonimeä
 14. myöntää yliopistomitalit ansiokkaasta toiminnasta yliopiston hyväksi
 15. asettaa korkeakoulukonsernin neuvottelukunnan yhteistoiminnassa Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulujen kanssa

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on rehtorin kanssa käydä sopimusneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.