Johtoryhmä

Johtoryhmä toimii rehtorin apuna yliopiston johtamisessa.
 

Jäsenet:

Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Vararehtori Jukka Mäkelä
Vararehtori Kaarina Määttä
Vararehtori Minna Uotila
Dekaani Päivi Naskali, kasvatustieteiden tiedekunta
Dekaani Juha Karhu, oikeustieteiden tiedekunta
Dekaani Timo Jokela, taiteiden tiedekunta
Dekaani Antti Syväjärvi, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää
Hallintojohtaja Markus Aarto
Assistentti Outi Ylitapio-Mäntylä, henkilöstöjärjestöjen edustaja
Opiskelija Pekka Alakoski, Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustaja
Viestintäpäällikkö Olli Tiuraniemi

Lisäksi hallintoyksikön johtoryhmän jäsenet.


Lisäksi rehtori voi kutsua muita edustajia käsiteltävien asioiden mukaan.