Yliopistokollegio

Henkilökunnan toimikausi 1.1.201431.12.2017.
Ylioppilaskunnan nimeämät opiskelijäsenet,
toimikausi 1.1.2014–31.12.2015

 

Puheenjohtaja

 

Varapuheenjohtaja

Petri Koikkalainen    Juho Rantakari
     
 I ryhmä
Jäsenet
   
Henkilökohtainen varajäsen
Jaakko Husa
Kristiina Hänninen
Susan Meriläinen
Satu Miettinen
Tuula Linna
Heli Ruokamo
Antti Syväjärvi
Markku Vieru
 
 
II ryhmä
Petri​ Koikkalainen
Marjo Majava
Hannu Mikkola
Outi Ylitapio-Mäntylä
Saara Koikkalainen
Arja Piironen
Liisa Hallikainen
Jukka Sankala
 
Pertti Aula
Katariina Soudunsaari
Mare Rantaniemi
Heidi Sinevaara-Niskanen
Ilona Mettiäinen

Pekka Vasari
Olli Tiuraniemi
     

IIII ryhmä
Opiskelijajäsenet:

   
Minna Närhi   Mikko Lindroos
Tomi Tanskanen   Paulus Orispää
Nico Harvala   Liisa Ansala
Juho Rantakari   Aino Sirén
Tiia Saatio   Aleksi Välikangas
Pekka Alakoski   Rosa Vetri
Jirka Hakala   Miikka Leskinen 
Rida Haapala   Ida Susanna Jokela
 
 

Yliopistokollegion kokoonpano, valinta, toimikausi ja tehtävät

(Lapin yliopiston hallintojohtosääntö 14 ja 15 §)

Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä kahdeksan edustaa professoreita ja kahdeksan muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilöstöä sekä kahdeksan opiskelijoita.Yliopistokollegion jäsenet valitaan vaaleilla lukuun ottamatta opiskelijajäseniä, jotka ylioppilaskunta nimeää. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi, kuitenkin opiskelijajäsenet kahdeksi vuodeksi.

Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yliopistokollegio kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa. Vuosittain järjestetään yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen yhteinen kokoontuminen.

Yliopistokollegion tehtävänä on

  • päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja jäsenten toimikauden pituudesta
  • valita ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen
  • vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valitsemien hallituksen jäsenten valinta
  • vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
  • valita yliopiston tilintarkastajat
  • vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus
  • päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
  • päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan
  • päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin nojalla.