strategia_alkukuva.jpg

Lapin yliopiston strategia 2020

Pohjoisen puolesta – maailmaa varten

Tehtävä

Lapin yliopiston tutkimus, taiteellinen toiminta ja tutkimukseen perustuva korkein opetus edistävät kestävää kehitystä, hyvinvointia ja tasa-arvoa sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti.


Arvot

  • luovuus ja vaikuttavuus
  • kriittisyys ja emansipatorisuus
  • yhteisöllisyys ja yksilöllisyys


Toimintaympäristö 2020

Yliopisto on osa Lapin koulutuskonsernia ja toteuttaa itsehallinnollisena jäsenenä konsernin yhteistä strategiaa yliopiston profiili- ja painoaloilla.

Kansainvälisessä yhteistyössä yliopiston tärkein strateginen kumppani on University of the Arctic, jonka temaattiset verkostot vahvistavat yliopiston asiantuntijuutta valituilla painoaloilla.


Visio 2020

Vuonna 2020 Lapin yliopisto on kansainvälinen selkeästi profiloitunut tiede- ja taideyliopisto.