strategia_kansainvalinen.jpg

Kansainvälisen toiminnan strategiset tavoitteet

Yliopisto kansainvälistää tutkimustaan, taiteellista toimintaansa ja koulutustaan painoaloillaan.

Yliopistolla on strategisia kumppaneita painoaloillaan ja se arvioi kansainväliset yhteistyösuhteensa säännöllisesti.

Yliopiston tärkein kansainvälinen strateginen kumppani on UArctic-verkosto. Yliopisto on mukana painoalojaan vahvistavien temaattisten verkostojen toiminnassa ja toimii aloitteellisesti uusien verkostojen kehittäjänä.

Yliopiston yksiköt hyödyntävät Arktisen keskuksen tutkimusverkostoja.

Lapin yliopisto markkinoi kansainvälistä opetustaan ja tutkimustaan konsernin sisäisenä yhteistyönä opiskelijarekrytointia varten.

Lapin korkeakoulukonserni tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille laajat opiskelumahdollisuudet ja joustavat opintopolut eri oppilaitosten välillä.UArctic_verkostot_su.jpg