strategia_laatu.jpg

Laadunvarmistus

Laadunvarmistus on osa yliopiston perustoimintaa.

Lapin korkeakoulukonsernin yhteinen laadunvarmistusjärjestelmä tukee yliopiston tutkimusta, taiteellista toimintaa, opetusta ja yhteiskunnallista palvelutoimintaa.

Laadunhallinta on keskeinen osa toiminnan suunnittelua, johtamista ja seurantaa.

Laatutyö tukee ja varmistaa yliopiston strategisten tavoitteiden ja vision toteutumista.

Laatujärjestelmä tuottaa kattavasti ja laaja-alaisesti toiminnan tavoitteita, prosesseja ja tuloksia kehittävää seuranta- ja arviointitietoa.