strategia_koulutuskonserni.jpg

Lapin koulutuskonserni 2020

Lapin yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä LAPPIA muodostavat Lapin koulutuskonsernin. Koulutuskonsernin korkeakouluja ovat Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.

Lapin koulutuskonserni varmistaa laaja-alaisen ja monipuolisen koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan Lapissa.

Koulutuskonsernilla on yhteinen strateginen päätöksenteko, jonka avulla varmistetaan koulutuksen tarkoituksenmukainen kohdentaminen sekä yhteistyö ja työnjako koulutuksen toteuttamisessa.

Osana Lapin koulutuskonsernia Lapin yliopisto suorittaa kansalliset ja kansainväliset yliopistolliset tehtävänsä sekä tuottaa yhteistyössä toimien Lapin tarvitsemaa korkeakouluopetusta, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä muuta asiantuntemukseen perustuvaa aluevaikuttavuutta.