strategia_tietohallinto.jpg

Tietohallinto

Yliopiston tietohallinto tukee yliopiston kehittämistä ja toimintaa. Tietohallintoa kehitetään alueellisena ja valtakunnallisena yhteistyönä.

Tietohallinto tuottaa keskitetysti yhtenäiset peruspalvelut ja infrastruktuurin. Muutostilanteet tunnistetaan ja hallitaan yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Yliopiston IT-palvelut on osa Lapin koulutuskonsernin yhteisiä IT-palveluita.